Vědomostní test - 10 let v NATO

20. dubna 2009 - redakce
20 Dub

1/ Ve kterém roce bylo založeno NATO?
a)         1949
b)         1959
b)         1969

2/ Ve kterém americkém městě byla podepsána základní dohoda o vytvoření?|
a)         New York
b)         Philadelphia
c)         Washington

3/ Která ze zemí EU nestála při vzniku NATO?
a)         Portugalsko
b)         Itálie
c)         Španělsko

4/ Pokusilo se někdy vstoupit do NATO Rusko?
a)         ne
b)         ano, ale nebylo přijato
c)         ano, ale pouze jako přidružený člen

5/ Ve kterém roce Francie vyňala pozemní a letecké jednotky z integrovaného vojenského velení NATO?
a)         1956
b)         1966
c)         1976

6/ O osm let později vystoupila z integrovaného systému další země. Která to byla?
a)         Řecko
b)         Německo
c)         Portugalsko

7/ Který prezident podepsal za Rusko Ustavující akt o spolupráci s NATO?
a)         Boris Jelcin
b)         Vladimír Putin
c)         Dmitrij Medveděv

8/ Ve kterém roce byla ČR přizvána ke členství v NATO?
a)         1995
b)         1996
c)         1997

9/ Ve které zemi proběhla v roce 2001 operace zvaná Essentials narvete (Hlavní sklizeň)?
a)         Makedonie
b)         Řecko
c)         Moldávie

10/ Kdo z evropských struktur NATO byl zodpovědný za vojenské provedení bombardování Jugoslávie?
a)         Javier Solana
b)         Wesley Clarke
c)         George Robertson

11/ Ve kterém roce se v Praze uskutečnil summit NATO?
a)         2001
b)         2002
c)         2003

12/ Která východoevropská země nedostala na summitu v Praze pozvánku do NATO?
a)         Lotyšsko
b)         Slovinsko
c)         Rumunsko

13/ Kde sídlí centrála NATO?
a)         Brusel
b)         Vídeň
c)         Paříž

14/ Jak se jmenuje nejvyšší rozhodovací orgán NATO?
a)         Severoatlantická rada
b)         Rada bezpečnosti
c)         Generální ředitelství

15/ Který evropský politik nebyl generálním tajemníkem NATO?
a)         Paul Henry Spaak
b)         Jean Monet
c)         Javier Solana

16/ Kdo je stálým velvyslancem ČR u NATO?
a)         Jan Kohout
b)         Pavel Telička
c)         Štěpán Füle

17/ Která z uvedených členských zemí vydává nejvíce peněz na obranu?
a)         Nizozemsko
b)         Norsko
c)         Rumunsko

18/ Kolik členských států má dnes NATO?
a)         26
b)         36
c)         37

19/ Která ze zemí NATO nemá vlastní armádu?
a)         Lotyšsko
b)         Slovinsko
c)         Island

20/ Která země dnes (s výjimkou Francie) není součástí integrovaných vojenských struktur NATO?
a)         Lucembursko
b)         Španělsko
c)         Slovensko


Správné odpovědi:
1/
a, 2/c, 3/c, 4/b, 5/b, 6/a, 7/a, 8/c, 9/a, 10/b, 11/b, 12/c, 13/a, 14/a, 15/b, 16/c, 17/a, 18/a, 19/c, 20/b

 

Hodnocení:

0–7/ ČR nedávno oslavila deset let od vstupu do NATO. Měli byste oprášit základní vědomosti.

8–14/ Máte přehled o fungování NATO a jeho základních parametrech, k podrobnější znalosti ale ještě něco chybí.

15–20/ V NATO se perfektně vyznáte. Gratulujeme!