Souhlasíte se zákazem zveřejňování odposlechů?

20. dubna 2009 - redakce
20 Dub

Petr Bratský
poslanec PS PČR

Nemám nic proti zveřejňování odposlechů, které se stanou standardní součástí veřejného soudního řízení. To je určitou zárukou komplexního posouzení konkrétního případu a bere se v potaz relevantnost a důvěryhodnost zdrojů. Naopak jsem proti zveřejňování odposlechů uniklých ze zatím neuzavřených vyšetřování, kdy jde často o útržky bez kontextu, kde navíc není jasné, kdo a s jakým záměrem je vynesl. Taková manipulace je pro média i veřejný zájem mnohem horší.

 

Roman JochRoman Joch
ředitel Občanského institutu

Nejsem pro zákaz, jsem proti zákazu. Trestat někoho za zveřejnění pravdivé informace, na jejímž utajení není státní nebo veřejný zájem, je nesprávné.
Stát má legitimní zájem na zákazu zveřejňování jen těch pravdivých informací, jejichž zveřejnění by ohrozilo životy, bezpečnost nebo svobodu občanů (státní tajemství). Ve všech ostatních případech má mít primát svoboda slova.

 

Jan JirákJan Jirák
profesor Centra pro mediální studia FSV UK

Se zákazem zveřejňování odposlechů zcela jednoznačně nesouhlasím, neboť jde o paušální omezení svobody projevu.
To neznamená, že souhlasím s bezuzdným zveřejňováním odposlechů a dalších materiálů pocházejících z práce policie a bezpečnostních složek. Je ale řada skutečně demokratických postupů, jimiž je možné s médii jako suverénní institucí svobody projevu vyjednávat pravidla jejich cho­vání. Krotit počínání médií pomocí otevřeného omezení svobody projevu je smutným dokladem nepochopení, jak nenahraditelnou – byť často jistě proklínanou – hodnotou svoboda projevu je.