CEVRO v médiích v únoru

20. dubna 2009 - redakce
20 Dub

Komentář k projednávání Lisabonské smlouvy, ČT 24, 3. 2. 2009, Zbyněk Klíč

Komentář k dění v Poslanecké sněmovně, ČT 24, 4. 2. 2009, Ladislav Mrklas

Řecký model není sociálním inženýrstvím, E15, 11. 2. 2009, Zbyněk Klíč

Hoďte jim lano, Respekt, 16. 2. 2009, Petr Sokol

Komentář k Lisabonské smlouvě, ČT 1, Události, 18. 2. 2009, Zbyněk Klíč

Fotbalové násilí způsobila ODS, jak jinak…, Neviditelný pes, 24. 2. 2009, Zbyněk Klíč

Reforma volebního systému pomáhá i malým stranám, Revue politika 2/2009, Zbyněk Klíč

Polemika – reakce na článek Michala Kubáta, Reflex, 9/2009, Petr Sokol, Ladislav Mrklas