Profesor de Soto na půdě CI

20. dubna 2009 - Petr Kolář
20 Dub

Na půdě vysoké školy CEVRO Institut se ve čtvrtek 12. února konala Pražská zimní přednáška, jejímž pořadatelem byl Liberální institut a naše vysoká škola. V jejím průběhu vystoupil prof. Jesús Huerta de Soto, který představil svoji monumentální knihu Peníze, banky a hospodářská krize. Ta nyní vychází v českém jazyce.

V atriu Měšťanské besedy se shromáždilo okolo 250 hostí – bankéři, podnikatelé, akademici, novináři, politici, studenti –, kteří vyslechli vystoupení tří hlavních řečníků.

Prof. Josef Šíma z katedry ekonomie a managementu Vysoké školy CEVRO institut ve svém projevu ukázal na skutečnost, žProf. Jesús Huerta de Soto představil na půdě CEVRO Institutu svoji monumentální knihu, která nyní vychází v českém jazyce.e zatímco při diskusích o clech je nám dnes klíčem k pochopení teorie svobodného obchodu (vyvinutá před téměř 200 lety), při diskusích o bankovnictví a roli centrální banky stále uvažujeme technicistně, tj. jak upravit parametry systému, jak změnit volbu členů bankovní rady apod. Upozornil, že kniha profesora Huerta de Soto navazuje na velká díla F. A. Hayeka, Ludwiga von Misese a Murraye Rothbarda a snaží se představit ucelenou teorii fungování trhu v bankovnictví, kterou chce jako ideál učinit součástí naší kultury (podobně jako je tomu v případě teorie svobodného obchodu).

Dr. Jan Havel, člen Katedry ekonomie Národohospodářské fakulty v Praze a bývalý poradce bankovní rady ČNB objasnil klíčový význam knihy pro chápání zkázonosných důsledků inflace a manipulace úrokovými měrami centrálními bankami. Ukázal, že předností knihy prof. Huerta de Sota je její multidisciplinárnost (celá třetina knihy je analýzou právní), její historický rozměr a hospodářsko–politické implikace, a proto vyzdvihl její mimořádné kvality při vysvětlování dopadů rozhodnutí centrálních měnových autorit do trhů.

Prof. Jesus Huerta de Soto, profesor ekonomie na Universidad Rey Juan Carlos, Madrid (držitel doktorátů z ekonomie a práva, a MBA ze Stanford University, autor sedmi knih a desítek článků) představil svou knihu především ve vztahu k probíhající finanční a hospodářské krizi. Vysvětlil zásadní podíl měnové expanze centrálních bank na vzniku krize a objasnil, jaké politiky jsou cestou z krize ven, a jaké naopak krizi prohlubují. Představil návrh reformy bankovnictví, který by mohl zabránit opakování obdobných krizí v budoucnosti – odpolitizování peněžní emise (ideálně návratem k „market-money“, tj. zlatému standardu) a požadavek stoprocentního krytí vkladů na viděnou komerčními bankami. Upozornil také na nutnost návratu ke klasickým principům vedení účetnictví, které jsou oproti dnešním závazným principům rezistentní vůči nadhodnocování aktiv vlivem vytvářené inflace.