Rozvoj měst a EU

20. dubna 2009 - Jiří Kozák
20 Dub

Města obecně zažívají mnoho problémů vyplývajících z jejich sociálního, ekonomického složení, potýkají se s ochranou životního prostředí obyvatel. Města v Evropské unii mají výhodu, že se jim s řešením problémů snaží pomoci strukturální fondy.

Problematiku čerpání řešila na začátku února dvoudenní mezinárodní konference, kterou inicioval poslanec EP Oldřich Vlasák a která se stala oficiální součástí českého předsednictví Radě EU. Jejím organizátorem bylo CEVRO ve spolupráci se Senátem PČR, Magistrátem Hlavního města Prahy, Ministerstvem pro místní rozvoj, městem Kladnem a Svazem měst a obcí.

Konference byla rozdělena do tří částí. Hostitelem první byl předseda Senátu Přemysl Sobotka a pozvání přijala osoba z nejpovolanějších, eurokomisařka pro regionální rozvoj Danuta Hübner. Tematicky byla senátní část jasně rozčleněna: současný stav městské dimenze, budoucnost kohezní politiky a příklady projektů českých měst.

Druhou částí Urban Day byla pracovní večeře v rezidenci primátora Prahy, kterou uvedla náměstkyně primátora Markéta Reedová. Večeře byla skvělou příležitostí neformálně pohovořit se zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise i dalších orgánů.

Druhý den konference byl v režii magistrátu města Kladna, který pro zahraniční účastníky připravil prezentaci strategického plánování města a návštěvu konkrétních lokalit, k jejichž realizaci pomohly právě finance z evropských fondů. Primátor Dan Jiránek a tajemník magistrátů Zdeněk Slepička doprovodili účastníky po všech projektech, na kterých Kladno pracuje.

European Urban Day byl příležitostí pro zástupce měst pohovořit o svých zkušenostech a problémech se zástupci orgánů EU z Bruselu, prezentovat své úspěchy a hledat podporu pro své budoucí plány. Akce se zúčastnily na tři desítky primátorů a starostů, dále úředníci ministerstev i široká odborná veřejnost.

Více včetně fotogalerie na www.cevro.cz

 

 
Eurokomisařka pro regionální rozvoj Danuta Hübnerová

Eurokomisařka pro regionální rozvoj Danuta Hübnerová.