CEVRO doporučuje: text politologa Petra Robejška pro MF DNES - Nové dělení Evropy

16. března 2009
16 Bře
MF DNES, iDnes.cz
16.03.2009

Odborník na mezinárodní vztahy a dlouholetý spolupracovník CEVRO Petr Robejšek napsal pro MF Dnes analýzu Nové dělení Evropy, kde se zamýšlí nad Evropou dvacet let po pádu Železné opony a nad novým dělením sfér vlivu.

Petr Robejšek je předním odborníkem na mezinárodní vztahy. Dlouhá léta vedl v německém Hamburku Haus Rissen Institut, v CEVRO přednáší na Liberálně-konzervativní akademii i na CEVRO Institutu. Právě CEVRO Institut se podílel na vydání jeho knihy Svět viděný z Řípu.

Ukázka textu Nové dělení Evropy:

... Srovnání Západ – Východ ztratilo před dvaceti lety většinu své vysvětlovací kapacity. Hovoříme-li dnes o polské nebo italské demokracii, tak jde o odchylky od stejného modelu. Zásluhu na tom, že pojmy Západ a Východ přesto ještě zůstaly aktuální, má Rusko.

Desetiletí trvající sovětská nadvláda stáhla východní polovinu Evropy dolů a zbytek kontinentu z toho po léta jak relativně, tak absolutně těžil. Dnes z ideologické hranice mezi Západem a Východem zůstala pouze rozdílná životní úroveň a především myšlená vertikála, která protíná západo-východní spojnici mezi modernitou a zaostalostí. Na jedné straně (přes zřejmé nedostatky) stále ještě přitažlivý demokratický model, na druhé straně (bývalí vazalové jsou v tom zajedno) černá díra ruského prostoru. Posledních dvacet let expandovala koncepce demokracie a tržního hospodářství východním směrem. Teď však již i největší snílci chápou to, co bylo zřejmé od začátku: rozšiřování demokracie a tržní ekonomiky se někde muselo zarazit o ruské národní zájmy. Každá vnitřně nestabilní země musí zajišťovat svou existenci zejména tím, že ovládá své předpolí. Přesně o to se snaží Rusko – a všemi prostředky, které má k dispozici...

Celý text naleznete zde.