Fotbalové násilí způsobila ODS, jak jinak ...

24. února 2009
24 Únor
www.neviditelnypes.cz
24.02.2009
Ani nepřekvapuje, že ČSSD už první den po fotbalových výtržnostech přišla s prohlášením, že hodlá vrátit policii na stadiony. Takový návrh je však typickým populismem, kterého jsme se z úst Paroubkovy partaje dočkali už nespočetněkrát.

Logika ČSSD a Paroubka je v tomto případě následující - jelikož již policie není na stadionech, není čeho se bát, a proto budeme rabovat, říkají si asi fotbaloví chuligáni. Neuvědomuje si tak, že zaměňuje příčinu s následkem.
   Příčinou je v tomto případě chování fanoušků, nikoliv nepřítomnost policie. Naopak - fanoušci a jejich tvrdá jádra se seperou, kdekoliv se na tom dohodnou, bez ohledu na asistenci policie. Příčinou jejich chování je sociální deprivace, touha vybít se a řada dalších subjektivních příčin, na které nemá policie sebemenší vliv.
   To, že fanoušci rabovali i za nepřítomnosti policie při nedělních zápasech, je spíše výrazem touhy pomstít se establishmentu a nikoliv důsledkem změny zákona. I na derby Sparta-Slavia byly v dubnu přítomny stovky policistů, a přesto fanoušci bojovali o sto šest. Známá je i hláška ACAB, která odkazuje právě k policistům a nikoliv pořadatelům. Dovedeno do krajnosti - přítomnost policie fanoušky naopak provokuje, než aby je zastrašovala. Nedělní chování brněnských fanoušků budiž výjimkou potvrzující pravidlo.

Podivná logika ČSSD
Aplikace tohoto principu na jiné otázky by ČSSD uvrhla do svízelné situace - ukáže se to na příkladu radaru. Představte si Íránce jako chuligány a USA jako ochránce, resp. policii. Podle logiky ČSSD je příčinou íránských (nebo jakýchkoliv jiných) střel nedostatečná obrana, nikoliv zvrhlost režimu. Socialisté by v tomto případě museli aplikací logiky "fotbal" podporovat radar. Svojí netečností a odmítáním instalace radaru by naopak podněcovali zločinný režim k větší aktivitě.
   Populismus z návrhu ČSSD přímo čiší - nepřipravenost pořadatelské služby jednotlivých klubů bude řešit změnou zákona. Sejme tedy z pořadatelů odpovědnost a řekne: "Ano, státe, ty za to můžeš." Jak se ale v takovém případě zbavit myšlenky, že napříště už policisté budou nejen na (soukromých) fotbalových zápasech, ale také na koncertech, zábavách či festivalech, které dnes bez problémů obstará najatá agentura? Proč by organizátoři takových akcí měli v budoucnu za ochranu platit, když jí přece zdarma obstará policie?
   Spor se však točí kolem většího problému - okolo definice veřejného zájmu. Je bezpečnost fotbalového zápasu veřejným zájmem? A co vůbec je veřejným zájmem? Jaká kritéria jej určují - počet návštěvníků, časový či územní dopad, nebo schválení parlamentem?
   Průnik veřejného práva do soukromého je v Čechách velkým problémem a reziduem komunistického režimu. Podobné smýšlení však bohužel zůstalo v myslích řady dnešních veřejných činitelů.

Zbyněk Klíč
výkonný redaktor CEVRO Revue

Vyšlo na Neviditelném psu 24.2.2009