Řecký model není sociálním inženýrstvím

11. února 2009
11 Únor
E15
11.02.2009
Výkonný redaktor CEVRO Revue Zbyněk Klíč reagoval na článek Davida Klimeše pro ekonomický deník E15, týkající se volební reformy. Článek vyšel ve stejném deníku 11.2.2009.


David Klimeš se obouvá v posledním vydání E15 do vládní reformy volebního systému Autor však vychází ze špatných premis a nutně tedy dochází k nepřesným závěrům.
   Základní dva argumenty autora zní: v ČR nefungují dvě silné strany a nový systém k tomu přispívá, a také, že vítězné strany nezískávají takových volebních výsledků, aby bonusu a možnosti sestavení silné vlády využily. Ty předpoklady jsou chybné – centry vládních koalic byla od roku 1993 vždy jedna z velkých stran, Není také pravda, že reforma eliminuje malé strany, naopak nová konstrukce volebních obvodů je pro ně příznivější. Na druhou stranu se ptejme – je neúměrný vyděračský potenciál obou menších stran v dnešní koalici opravdu chtěným stavem a křehká vládní většina postavená na jednotlivcích, nikoliv blocích, ideálním stavem českého vládnutí. Tomu má zabránit bonus.
   Druhá premisa tvrdí, že ODS a ČSSD nikdy nedosáhnou výsledků okolo 40 procent, jak se to daří třeba Nové demokracii v Řecku. Přesně k tomuto volební výsledky v posledních letech u nás směřují. V posledních parlamentních volbách získaly obě největší strany takřka 70% hlasů. Stranický souboj se od voleb 2006 polarizuje, ČSSD k sobě láká krajně levicové voliče a stejně ODS se musí rozkračovat, pokud chce levicovému soupeři konkurovat. Tendence k bipartismu je v českém prostředí zřejmá.
   Každá volební reforma by měla mít jasný účel a ač se to nemusí zdát, ten vládní vhodně zkombinoval zpoměrnění systému s posílením akceschopnosti vlády. Proto je velkým zjednodušením nazývat reformu sociálním inženýrstvím.