Odbory ženou republiku do ekonomické katastrofy

02. února 2009
02 Únor
blog.idnes.cz
22.01.2009

Politika odborů se čím dál tím více vzdaluje od ekonomické reality. Jak jinak si vysvětlit návrhy odborářů, které představily na úterní tiskovce k řešení ekonomické krize. Jejich návrhy nejen, že si v řadě případů odporují, ale ženou především českou ekonomiku do katastrofy.
   Tak například: odbory například požadují snížit výdaje z veřejných rozpočtů. Na druhou stranu však vehementně brání stravenky a další zaměstnanecké výhody, které státnímu rozpočtu ročně odebírají tři miliardy na daních.
   Další požadavkem je zastavit snižování daní a sociálního pojistného. Tato logika sice dává smysl z levicového pohledu na věc, nicméně z racionálního hlediska je rozumnější nechat lidem více peněz, aby rozpumpovali ekonomiku a žili ze svého, nikoliv z dluhů, které celou krizi zapříčinily. Odbory se nedokáží vymanit ze své rozhazovačné politiky a žití na dluh, které je jim společné s levicí. Kam tato politika vede, vidíme třeba v Maďarsku, kde vláda pod tlakem krize přistupuje nikoliv k pravicovým, ale zcela nezbytným opatřením – zrušení celoplošných dávek a zvýšení spotřební daní.
   Na jiném místě odbory chtějí zvýšit rezervy ve veřejném rozpočtu, o kousek dál ale odmítají privatizovat státní majetek. Přitom právě z utržených peněz za prodej státních podílů vláda získá potřebné peníze na financování rozumné sociální sítě, kterou odbory požadují.

Odlišný pohled na peníze
Pravici a levici obecně v otázce ekonomiky liší pohled na peníze – zatímco podle levice padají z nebe či se objevují samovolně, pravice hledí nejdříve na jejich vytvoření a poté teprve investici. Proto také k finančním otázkám přistupuje zodpovědněji. Tuto perspektivu bohužel odbory nemají, ve své analýze nehledí na vytvoření zdrojů, ale jejich utracení.
  V jednom z dokumentů k ekonomické krizi odbory říkají: „Je žádoucí posoudit závaznost maastrichtských kritérií, zejména 3% limit rozpočtového schodku jako kontraproduktivního opatření v nové situaci.“  Tedy nikoliv šetřit, ale dále utrácet, plýtvat a dostávat státy do ještě větší krize než. Zodpovědná vláda těmto argumentům nemůže naslouchat a neměla by to dělat ani ta naše.  

Zbyněk Klíč,
výkonný redaktor CEVRO Revue

Publikováno na blog.idnes.cz