Filmový seminář se již stává tradicí

22. prosince 2008 - Kamila Hubáčková
22 Pro

Stejně jako v předchozích dvou ročnících i letos Vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s Občanským institutem a Konrad Adenauer Stiftung pořádá filmový seminář Evropské hodnoty ve filmu, letos s podtitulem Západ a jeho nepřátelé.
   Stejně jako v předchozích ročnících se kurz koná jedenkrát měsíčně (obvykle ve středu) a má i stejnou strukturu: úvodní lektorský posudek, obstarávaný tentokrát Matyášem Zrnem z Občanského institutu, které následuje promítnutí filmu.
   Letos má seminář většinu témat spjatých s válkou – v říjnu a listopadu diváci zhlédli filmy ke korejské a alžírské válce a konfliktu v Indočíně, po novém roce budou na pořadu filmy z prostředí irácké a vietnamské války a o Kambodži v době krutovlády Rudých Khmérů.
   Diváci letos filmy hodnotí velmi pozitivně – kladně hodnotí zejména skutečnost, že filmy jsou zpracovány nestranně a bez ideologického pláštíku, proto podávají věrný obraz o dané době a neuchylují se ke zbytečné schematičnosti, jak je často vidět v populárních filmech.
   Nejbližší filmový seminář bude pokračovat předvánočním promítáním Návratu Dona Camilla od Juliena Duviviera a po svátcích filmem Četa o vietnamské válce. Kompletní program do konce roku najdete na stránce www.cevro.cz . Všichni jste srdečně zváni!