Špinavé čistky začaly

22. prosince 2008 - Karel Šebek
22 Pro

Jen několik minut stačilo novopečenému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi (zvolen 26 hlasy ČSSD a 10 hlasy KSČM), aby se seznámil s hlasovacím zařízením v jednacím sále a jen několik hodin v nové funkci mu stačilo k tomu, aby vydal zcela zásadní rozhodnutí o odvolání všech ředitelů stávajících pěti krajských nemocnic. Z časového sledu a podle dostupných informací nelze tento krok hodnotit jinak než jako unáhlený, nešťastný a potažmo špinavý.
   Otázce zdravotnictví věnovalo minulé vedení kraje v čele s Petrem Bendlem vždy mimořádnou pozornost. Koncepce zdravotnictví se tvořila dlouhé měsíce a vycházela z podrobné analýzy současného stavu. Než se přistoupilo k redukci na pět páteřních krajských nemocnic, proběhl bezpočet seminářů a jednání a konečné rozhodnutí bylo dílem navýsost kolektivním. Jak se dnes ukazuje, bylo to rozhodnutí moudré a správné. Zvolená forma převedení na akciové společnosti zajišťovala standardní a průhledné hospodaření s veřejnými prostředky. Žádná další privatizace uvedených nemocnic nehrozí, neboť jediným vlastníkem akcií zůstává kraj jako samosprávný celek.
   K 24. listopadu 2008 byly krajské ­nemocnice stabilizovaným pilířem středočeského zdravotnictví s vyrovnaným hospodařením a dobrou perspektivou, které nepotřebují žádnou šokovou terapii. Odvolání všech pěti ředitelů najednou je krok těžko pochopitelný a odůvodnitelný. Zajisté nikdo není dokonalý, ale za každým ředitelem stojí názorné výsledky jeho práce. Například nejmenší z krajských nemocnic – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov získala dvakrát po sobě prvenství v nezávislé anketě o kvalitě péče a spokojenosti pacientů.
   Zdravotnictví je obor, který pečuje o tu nejcennější hodnotu každého člověka – o zdraví, o život. Jako takové by mělo být prosto politických třenic a soubojů, jakož i osobní zášti. Jinak tím trpí nejen samotný personál, ale především na kvalitě péče závislí pacienti. Nikdy v osmileté historii středočeského kraje se o nemocnicích nerozhodovalo unáhleně, od stolu a bez široké diskuse. David Rath odvolává všechny ředitele najednou, aniž se obtěžoval na vlastní oči se přesvědčit o pravém stavu věci. Snad jedině ve válečném stavu platí, že lepší je špatný rozkaz než žádný. Zdá se, že pan podnikatel, městský zastupitel, poslanec a nyní i hejtman David Rath vidí nepřítele v každém, kdo má jen trochu odlišný názor. Patrně to není příliš dobrá deviza pro zastávání tak odpovědné funkce, jako je vedení a správa kraje. To ostatně ukáže čas.