Nepodpořím tresty novinářů

22. prosince 2008 - Jiří Pospíšil
22 Pro

Zásadně nesouhlasím s tím, aby novináři byli trestáni za zveřejňováni ­po­licejních odposlechů. Novelu trestního zákona, podle které by žurnalista mohl být odsouzen k pětimilionové pokutě nebo dokonce k pěti letům vězení, nepodpořím.
   Jedním z důvodů je fakt, že by to znamenalo omezení svobody projevu, které v jiných evropských zemích nemá obdoby. Praxe navíc ukázala, že zveřejnění odposlechů může být někdy i v celospolečenském zájmu. Například jenom díky nim se podařilo odhalit rozsáhlou korupci v českém fotbale.
   Nejdůležitější ovšem je, že lidé z médií by se bez policistů k odposlechům nedostali! Je tedy na ministerstvu vnitra a vedení policie, aby přijaly taková opatření, která by zamezila jejich úniku. Jestliže se to nepovede, pak je na Inspekci ministerstva vnitra, aby našla viníky.
   Avšak šikanování novinářů za chyby jiných považuji za velice nešťastné a špatné.