Hodnoťme porážku ODS racionálně

05. prosince 2008
05 Pro
www.neviditelnypes.cz
05.12.2008
Po zveřejnění každé analýzy přichází samozřejmě její kritika a nejinak tomu je při analýze porážek ODS. Strana přirozeně generuje ve svých řadách sebevědomé jedince, kteří mají často pocit, že pouze jejich názor a jejich interpretace je správná. Bohužel, přesně tohle dokázal pan Bartoň ve svém komentáři na NP.

   Obecně, je-li kritika založena na zpochybnění metody, je relevantní. Hodnotí-li však výsledky jen na základě osobních dojmů, jak činí pan Bartoň, je to plácnutí do vody.
   Podle něj je analýza průměrným dílkem, přináší lživé závěry a autoři by za svoji práci měli dostat minimální odměnu. Příliš silné závěry, kterou jsou však přesně tím důvodem, proč voliči nevolí ODS. Je to arogantní strana, která nerespektuje odborná stanoviska a obecně kritiku a hlava nehlava prosazuje vlastní, jediný správný názor. Chápu, že si takový postoj rychlých úsudků vyžaduje doba, jde-li však o střednědobé úkoly, jakým vítězství ODS bezesporu je, hodnocení by mělo být střízlivější a odbornější, než jaké předvedl pan Bartoň.

Kupříkladu - pan Bartoň, vzděláním chemik (www.janbarton.cz), dokáže napsat: "Pánům politologům bychom měli zřejmě poděkovat tím, že jim za jejich dílko dáme velmi nízkou odměnu." S takovým tvrzením může přijít pouze člověk, který
a) má významné výhrady k metodě zpracování
b) obdobnou analýzu s odlišnými výsledky již zpracoval.

Pan Bartoň zjevně neudělal ani jedno.
   I některá další tvrzení jsou jen i letmo zavádějící - tvrdit například, že Češi nejsou levicový národ, je přinejmenším nonsens. Připomenu, že podobný názor měl již v době první republiky T.G. Masaryk, v zemi dnes vytrvale působí silná komunistická strana a extrémní počet lidí je závislý na dávkách. Preference jistot nad svobodou, jak ukazuje analýza, je dlouhodobým jevem a těžko se dá očekávat, že by takoví lidé volili pravici.
   Pan Bartoň na několika místech zaměnil seriózní komentář za stranickou agitku. Jak jinak si vysvětlit, že rozbor interpretuje jako "obhajobu stávajícího vedení ODS", aniž by k tomu předložil jakýkoliv důkaz. To, že ODS musí hledat voliče středu, jak analýza doporučuje a pan Bartoň v ní zřejmě vidí "podporu" vedení, je zřejmé a stačí se podívat na výsledky britských nebo švédských konzervativců, kteří na základě přesně takového postupu výrazně posilují. Chtít ze strany spolek elitářů s podporou kolem 15% je pro ODS s potenciálem kolem 35% hlasů málo.
   Naivně, což mě u autora komentáře překvapuje, jelikož v politice působí delší dobu, působí věta: "Tvrzení, že pravicová politika nemá v Česku stabilní většinu, a vítězství pravice jsou tudíž spíše náhodná, je dalším obludným mýtem analýzy. Jako bychom úplně zapomněli, že politiku dělají jen a jen lidé a že voliči jsou opět jenom a jenom lidé." Zapomněl spíše autor, a to na roli politického marketingu, který dnes volby z větší části vyhrává. Založen je mj. na emocích a iracionalitě, která ono "lidství" často naopak popírá. Argument Jana Bartoně je proto zavádějící a populistický.
  Podle pana Bartoně je analýza ledabylá a ODS by na ní neměla bazírovat. Připomenu autorovi, což však jistě dobře ví, že stejně povýšeně a arogantně jsme k jakýmkoliv výzkumům a rozborům přistupovali za vedení Václava Klause, který přece vždy všechno věděl nejlépe a jakákoliv kritika byla spíše útokem než pomocí. Nenalezne-li ODS, a řadoví členové jsou jejím hlavním článkem, pokoru k práci druhých a bude-li nadále prosazovat politiku "co si myslím já, je svatá pravda", nemůže nikdy vyhrát. Právě to totiž voličům vadí ze všeho nejvíc.

Zbyněk Klíč
výkonný redaktor CEVRO Revue

Článek vyšel na Neviditelném psu 5.12.2008 zde