Islám ve Spojených státech / Simona Hlaváčová

04. prosince 2008 - Zbyněk Klíč
04 Pro

Islám ve Spojených státech/Simona HlaváčováBrněnský think-tank Mezinárodní politologický ústav vydal v letošním roce zajímavou knihu s názvem Islám ve Spojených státech. Muslimská víra je nejčastěji spjata s arabskými a africkými zeměmi a Spojené státy pro ni představují spíše nepřítele. Tato kniha však naopak právě toto téma, tedy působení islámu v Novém světě analyzuje.
   Kniha je rozdělena na tři části. V první ­au­tor­ka rozebírá genezi působnosti muslimů v Americe, zejména složení komunity a vytváření islámských institucí a infrastruktury. Klíčové jsou další dvě části. V nich autorka popisuje základní charakteristiky islámských organizací, a to ať již pocházejí z arabského světa (druhá část) či Afriky (třetí část). Autorka především zkoumá vztah islamistů k USA, strategie a politickou a ekonomickou lobby. Podobně přistupuje i k africko-americkému islámskému hnutí.
   Obálka knihy vyzdvihuje na publikaci fakt, že „je v českém prostředí ojedinělým dílem mapujícím přítomnost islámu v USA, a to od jejího počátku, který je spojen s transatlantickým obchodem s otroky, až po současnost.“ Mimořádnost publikace podle ní „spočívá v unikátním souhrnu informací o americké ummě“ – světově nejrůznorodější muslimské populaci žijící v rámci jednoho státu. Autorka zmiňuje významné osobnosti amerického islámu, jako byli například Fard a Elijah Muhammad, a také některé organizace spjaté s islámským učením, kupříkladu MPAC, AMC, CAIR. Pozornost věnuje také sektám, mezi jinými sektě Ansárů, a dalším významným prvkům, které tvoří islámskou komunitu v USA a ovlivňují jak vnitrostátní, tak zahraniční politiku této země.
   Se záměrem vydavatele nelze než souhlasit – islám je v dnešní době hodnocen spíše na základě emocí než strohých faktů a z toho plyne i časté zkreslení celého náboženství i jeho příslušníků. Publikace podobné té od Simony Hlaváčové takové tendence alespoň zčásti vyvažují a každé vydání knihy s touto motivací je záslužné. Proto je vydání knihy třeba ocenit a také ji čtenáři doporučit.