První seminář ke krajským volbám na půdě CEVRO Institutu

04. prosince 2008 - Zbyněk Klíč
04 Pro

V pondělí 24. listopadu se uskutečnil v prostorách Vysoké školy CEVRO Institut seminář ke krajským volbám. Jednalo se o vůbec první prezentaci ­výsledků výzkumů z politologického, sociologického, marketingového a mediálního hlediska. Konference se zú­častnilo na osm desítek posluchačů.
   První část konference přinesla nejatraktivnější data v podobě výzkumu voličského chování, předvolebních strategií a výskytu jednotlivých stran v médiích. Po zahajovacím slově rektora Vysoké školy CEVRO Institut Miroslava Nováka, který zdůraznil druhořadost těchto voleb v kontextu celé české politiky, vystoupil vedoucí organizátora – katedry politologie a mezinárodních vztahů Daniel Kunštát s analýzou volebního chování. Jeho výzkum přinesl řadu zajímavých údajů, například:
• padl mýtus, že vyšší volební účast má vliv na výsledky voleb;
• ODS ztratila ve středních příjmových kategoriích, mezi voliči 30–44 let, zaměstnanci v nedělnických profesích, lidmi s průměrnými příjmy a mezi středo- a vysokoškoláky;
• ODS ztratila centrum, když ji volili pouze skalní voliči;
• ČSSD dokázala nasát protestní potenciál, a to i mezi někdejšími voliči ODS.

Výsledkem těchto trendů pak bylo, že ODS volili pouze pravicově vyhranění voliči, ti spíše středoví a nerozhodnutí se přiklonili na stranu ČSSD.
   S dalším příspěvkem vystoupil spolupracovník CEVRO na politický marketing Marek Buchta. Ten zhodnotil kampaně obou největších stran – ČSSD vsadila na centrální kartu a snahu přimět voliče jít k volbám. Sociální demokraté také výrazně použili prvků negativní kampaně (na což upozornil i další přednášející) a v této souvislosti uvedl, že se prokázala negativní reakce voličů ODS na negativní kampaň, a to i v případě, že by ji dělala sama ODS. ODS je v tomto ohledu v nevýhodné pozici. ČSSD využila kromě negativní kampaně ve druhé fázi srovnávací linku a nakonec i pozitivní sdělení. ODS naopak vsadila před volbami na regionální kampaň několika typů, např. prezentace výsledků vládnutí, komunikace s veřejností i srovnávací kampaně.

V médiích byla negace výrazně vyšší než před posledními volbami
Třetí vystoupil Pavel Herot ze společnosti Media Tenor, který na prezentovaných grafech dokázal mnohem větší míru negace v mediálních sděleních nyní než před čtyřmi lety. Nejvýrazněji byla ODS citována v souvislosti s kauzou Morava, naopak téma zdravotnictví bylo až na sedmém místě. Negativní z pohledu ODS bylo i časté tzv. „praní špinavého prádla“ na veřejnosti. Nejméně byla naopak s negativními články spojena KSČM.
   Po krátké přestávce vystoupil ve druhém bloku ředitel CEVRO Ladislav Mrklas, který analyzoval krajské koalice. Vyvrátil jeden z mýtů, a sice že na krajích vznikají velké koalice. „V řadě případů jsou to naopak minimální vítězné koalice co do počtu stran, naopak co do počtu křesel žádná koalice není minimální vítězná,“ uvedl. Ve všech krajích získala na rozdíl od posledních voleb vítězná strana vždy většinu, složení rad bylo také letos výrazně diskontinuitnější než v roce 2004.
   V další části se ujal mikrofonu politolog z Institutu pro srovnávací politologický výzkum Pavel Pšeja, který se věnoval vnitrostranickému životu jednotlivých soupeřů. Největší problémy spatřoval v ODS a ČSSD, relativní klid je naopak u levicových ČSSD a KSČM. V dřívější diskusi však zazněla domněnka, že právě vítězství ČSSD ve volbách a vytvoření nové „sorty“ krajských politiků může podobné nesváry mezi centrem a kraji jako v případě ODS zasít i ve straně Jiřího Paroubka.
   V závěrečných dvou příspěvcích byly tématem případové studie dvou krajů – Středočeského a Jihomoravského.
   Seminář přilákal do útrob CEVRO Institutu řadu zájemců, a to jak z řad studentů, tak akademické obce či novinářů. Pro ně i další zájemce vydá katedra na jaře příštího roku sborník příspěvků z konference.

Další informace a fotografie najdete na www.cevro.cz.

Daniel Kunštát přinesl nová sociologická data.
Daniel Kunštát přinesl nová sociologická data.