Řeší vláda odpovídajícím způsobem ekonomickou krizi?

04. prosince 2008 - redakce
04 Pro

nikdoPetr Špaček
výkonný ředitel České bankovní asociace

Zvýšení garancí přispěje k potvrzení důvěry klientů, ukládajících své prostředky na účty v bankách, působících v České republice. Přestože stabilita ani likvidita českého bankovního sektoru nebyly a nejsou ohroženy vlivy ze zahraničí a přestože nedošlo k odlivu vkladů, oceňuji snahu vlády a Poslanecké sněmovny přispět i touto cestou k upevnění vzájemné důvěry na domácím finančním, resp. bankovním trhu.
   České banky jsou zdravé a zvýšení limitu odškodnění, jakož i zrušení spoluúčasti klientů jsou nyní spíše psychologickým opatřením ve vztahu ke klientům, částečně vyvolaným i překotnými jednostrannými opatřeními některých členských států EU. V České republice se nejedná o reálný problém bankovního sektoru, který by bylo nutné urychleně řešit – nicméně v evropském kontextu je to krok nevyhnutelný.


Karel PůlpánKarel Půlpán
vedoucí katedry financí a kapitálových trhů IES UK Praha

Pokud vyjdeme z realistického předpokladu, že do naší malé otevřené ekonomiky ze světa hospodářská recese dorazí (náš růst je totiž stále vcelku robustní), pak by vláda zatím nic viditelného dělat neměla, pouze by měla mnohem aktivněji a srozumitelněji vést uklidňující komunikační politiku vůči veřejnosti ohledně světové finanční krize a s předstihem připravovat různé scénáře řešení fiskálních, sociálních, regionálních a odvětvových (oborových) problémů, k nimž může dojít. Protože monetární politika není v rukou vlády, rozhodující je „fiskální vyzbrojení“ – připravit jednak rezervní finanční balík, z kterého se bude „sypat“ do nejohroženějších míst a jednak restrukturalizaci výdajů při očekávaném poklesu příjmů. Koaliční vláda se slabým parlamentním mandátem se v demokratickém systému nemůže nikdy chovat ideálně z pohledu konzervativně-liberálních ekonomických pravidel, ale tato vláda – zdá se – se zatím chová v rámci možného vcelku rozumně.


Marek HatlapatkaMarek Hatlapatka
analytik společnosti Cyrrus

Zvýšení garancí za vklady je optimální řešení, které by mělo dostatečně uklidnit klienty, aby nevybírali peníze z bank, což je dobrý krok k tomu, aby tuzemský trh zvládl krizi bez újmy. Český trh je momentálně stabilní díky tomu, že v českých bankách je velké množství vkladů, ze kterých banky žijí. Je proto naprosto nezbytné, aby vklady v bankách zůstaly.
(převzato ze serveru idnes.cz, 14. 10. 2008)