Cíl správný, cesta špatná

04. prosince 2008 - Miloš Vystrčil
04 Pro

Jsou to poplatky ve zdravotnictví, které stále zaplňují první stránky novin. Vítězná ČSSD na krajích je chce a zřejmě i bude rušit nebo bude alespoň výdaje za poplatky občanům krajů vracet. Některé krajské ODS s rušením poplatků souhlasí a s ČSSD uzavírají koalice. Tomáš Julínek a Mirek Topolánek se zlobí a mluví o ztrátě hrdosti, programové vyprázdněnosti, nezásadovosti a výměně postů za ústupky od principů pravicové politiky.
   V podstatě zejména s Mirkem Topolánkem souhlasím, ale ne úplně. Souhlasím, že je nutné a proreformní udělat maximum pro omezení zbytečného využívání zdravotní péče a že kdo z ODS je ochoten od tohoto cíle ustoupit, zrazuje program a tedy i sám sebe.
   O čem stále více pochybuji, je správnost cesty, jakou se ministr Julínek a jeho tým snaží nadužívání zdravotní péče omezit. Zavedení regulačních poplatků totiž považuji za možná účinnou, ale nevhodně zvolenou a nepravicovou cestu, která je v podstatě neadresným, nebo chcete-li naopak všeadresným technickým opatřením, které ve svých důsledcích vedlo k naštvání lidí napříč politickým spektrem.
   Pokud má být ODS skutečně stranou odpovědných, a nikoliv stranou bohatých (mimochodem do podoby strany bohatých ODS v poslední době velmi úspěšně stylizuje Jiří Paroubek), potom musí svými kroky a činy k odpovědnosti motivovat a za odpovědné chování odměňovat.
   Z tohoto pohledu nemůže být mechanismus omezující naše návštěvy u lékaře nastaven tak, že za recept a zdravotní prohlídku bude vždy a všude platit každý, bez ohledu na to, zda je u lékaře poprvé a opravdu nemocen, anebo zda je u lékaře popáté a zdráv a chce úplně zbytečně popáté od doktora prohlédnout. Omezující mechanismus by přece měl zvýhodňovat ty, co se chovají odpovědně a pečují o své zdraví, ne trestat bez rozdílu všechny za každou návštěvu u lékaře platbou další daně.
   Reformní cíl omezit zbytečné nadužívání zdravotní péče je určitě správný (mám dokonce pocit, že s ním souhlasí i mnozí socialisté), zvolená cesta, jak toho dosáhnout, je ale špatná, pro většinu nepříjemná a obtížně přijatelná. Jsem přesvědčen, že stálo, a stále stojí za to se nad jinými možnostmi a případnými úpravami cesty vedoucí k omezení nadužívání zdravotní péče více a hlouběji zamyslet.