Bratři Himmlerové / Katrin Himmlerová

03. prosince 2008 - Zbyněk Klíč
03 Pro

Bratři Himmlerová/Katrin HimmlerováVzpomínky praneteře Heinricha Himmlera a historičky Katrin Himmlerové jsou pozoruhodné nejen materiálem týkajícím se tří bratrů Himmlerových a jejich rodin, ale mají i další rozměr jako rodinná kronika zasazená do značně širokého historického kontextu a mnoha společenských souvislostí. Pozadí „historie jedné německé rodiny“ umožní čtenáři pochopit i okolnosti a mechanismy vedoucí k tomu, že z podhoubí solidního německého měšťáctví v konkrétní historické situaci mohly vzejít tak zrůdné osobnosti, jako byl právě Heinrich Himmler.
   Kniha je nejnovější součástí edice Stíny nakladatelství Academia, která se věnuje důležitým otázkám totalitní minulosti. Vyšla v ní již například kniha Velitelem Osvětimi, autobiografické zápisky velitele vyhlazovacího koncentračního tábora v Osvětimi Rudolfa Höße, která je psána jako psychologický dokument exemplárního historického významu. Kniha odkrývá pozadí rozvratu morálních a duchovních hodnot, kterému v Hitlerově a Himmlerově Německu podléhal bezpočet ctižádostivých lidí oddaně vyznávajících režim. Tyto paměti psané po válce v polském vězení jsou poučné i z obecnějšího hlediska, neboť vypovídají mnohé o ustrojení fanatického služebníka kteréhokoli totalitního režimu; na významu kromě toho nabývají právě v době, kdy se v Evropě šíří popírání holocaustu a bují extremistické organizace.
   Vedle nacistické doby se edice věnuje i komunistickému období. Příkladem je kniha Vladimíra Bystrova Průvodce říší zla. Dílo shrnuje základní informace o konstrukci světa sovětských represivních zařízení, světa gulagu, rozprostírajícího se doslova po celém tehdejším Sovětském svazu. Sestává z více než 2000 abecedně řazených hesel, obsahujících fakta o všech ústředně řízených sovětských koncentračních táborech a dalších nižších táborových formacích a zařízeních. Údaje jsou podle potřeby doplněny širším geografickým výkladem a spo­le­čen­sko­-po­li­tic­ký­mi informacemi, poskytujícími českému čtenáři snadnější orientaci v problematice. Základní dílo přinášející ­nej­aktuálnější souhrnnou informaci k našemu poznání jedné z nejtragičtějších stránek novodobých dějin, které zatím nemá u nás ani v Rusku či jiné zemi obdoby.
   Stojí za to si publikace přečíst. Před totalitními hrozbami nejsme uchráněni nikdy, zvlášť v době, kdy neexistuje žádné pevné morální milieu, a hrozí tak opakovaný nástup nedemokratických sil. Nikdy proto není pozdě na to poznat jejich hlavní charakteristiky.