Jak to světu osladíme – PR a image ČR

03. prosince 2008 - Jiří Kozák
03 Pro

Jaké bude vnímání České republiky před a po našem předsednictví Rady EU? Jak z image ČR profituje náš průmysl? I na tyto otázky hledala odpověď zářijová odborná konference pořádaná vysokou školou CEVRO Institut pod záštitou premiéra Mirka Topolánka.
   Pokud byla nějaká spojovací linka mezi všemi výstupy, byla to nedostatečná koordinace státních složek při prezentaci našeho státu. Na úvod konference vystoupil zástupce Ministerstva zahraničí Milan Sedláček, který přednesl optimistickou vizi, co se tohoto problému týká. Zmínil již fungující koordinaci práce ministerstev zahraničí a obchodu a průmyslu v této oblasti. Současná vláda se k tomuto sjednocování prezentace staví pozitivně a toho je třeba využít k jejímu zefektivnění.
   Jeho slova potvrdila i zástupkyně MPO Jana Adamcová. Ta shrnula okruh současných problémů do tří podskupin: kvalitní lidé, financování a jeho dlouhodobé plánování a konečně již zmíněná koordinace.
   Europoslanec Oldřich Vlasák hovořil o prostoru, který propagaci mohou věnovat právě naši zástupci v Bruselu. Zmínil aktivity své i svých kolegů, jako například úspěšnou výstavu 100 let mezinárodního ledního hokeje nebo třeba prosazování ochranných označení českých výrobků nebo jednání s Evropskou komisí.
   Velmi očekávané vystoupení měl místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Nadcházející předsednictví Rady EU by podle pana Vondry mělo ukázat moderní a odvážnou tvář ČR. Na konferenci pan místopředseda vlády uvedl plán vrcholných schůzek představitelů států EU, které se budou konat po celé pololetí a vláda je záměrně nasměrovala z velké části do regionů (Luhačovic, Olomouce či Mariánských lázní).
   Diskuze se nemohla vyhnout komunikaci českého předsednictví směrem k občanům s heslem Evropě to osladíme. Alexandr Vondra zdůraznil, že klip byl natočen s úmyslem upozornit Čechy, že Česká republika bude předsedat Radě EU. A to se podle vlny reakcí v médiích i z řad veřejnosti podařilo. „Brzy vám budu moci na číslech z průzkumů veřejného mínění dokázat, že kampaň s cílem upozornit na předsednictví byla úspěšná,“ uvedl místopředseda vlády.
   Zástupci průmyslu, za Hospodářskou komoru Jaromír Drábek a za Svaz průmyslu a dopravy Stanislav Kázecký, se shodli na přínosu dobrého jména ČR v zahraničí pro obchod. K tomu přispívá i aktivita politiků, kteří v zahraničí mohou český průmysl hodně a vhodně podpořit.
   Pan Kázecký se dotkl i problematiky Lisabonské smlouvy, jejíž odmítnutí v době našeho předsednictví by nadělalo podle něj mnoho škody a znegovalo celé velké snažení o budování českého image.
   Jako poslední vystoupil Ladislav Kopecký, který se budování značky státu dlouhodobě věnuje na Univerzitě Karlově. I on zmínil potřebu jednotné prezentace státu, na které se již dnes pracuje.