Parlamentní simulace 2008

03. prosince 2008 - Lucie Litomiská
03 Pro

19. září se v Praze konal již druhý ročník Parlamentní simulace pro studenty středních škol, kterou uspořádala vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s neziskovou organizací Junior Achievement, za podpory Hanns­-Sei­del­-Stif­tung. Nad celou akcí převzal záštitu předseda Ústav­ně­-práv­ní­ho výboru PSP ČR Marek Benda, a tak se simulace mohla uskutečnit v reprezentativních prostorách Státních aktů Poslanecké sněmovny.
   Během celého dne měli studenti ze všech koutů republiky možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je být poslancem. Svých rolí se zhostili opravdu znamenitě. Při projednávání zákona o důchodovém pojištění se dokonale vžili do postojů jednotlivých parlamentních stran, hájili svá stanoviska, předkládali pozměňovací návrhy a debata neustávala ani v kuloárech.
   Horké chvilky pak zažili studenti před svými učiteli – novináři. Ti během závěrečné tiskové konference mladé poslance rozhodně nešetřili a kladli jim nepříjemné otázky, které prověřily schopnost účastníků pohotově reagovat a nenechat se vyvést z míry.
   Cílem Parlamentní simulace je seznámit studenty středních škol s fungováním parlamentní demokracie a s procesem tvorby zákonů. V neposlední řadě je účast na simulaci příležitostí k procvičení dovedností veřejné prezentace. Věříme, že tyto cíle se podařilo naplnit. A vyplývá to i z ohlasů účastníků.

Jednání poslaneckých klubů
Jednání poslaneckých klubů

Parlamentní simulace se konala tradičně ve Státních aktech
Parlamentní simulace se konala tradičně ve Státních aktech