Co považujete za příčiny neúspěchu pravice ve volbách?

03. prosince 2008 - redakce
03 Pro

poslanec PSP ČRZdeněk Prosek
poslanec PSP ČR

Jaký vliv na výsledky voleb měly obavy voličů o sociální stát? Jejich snaha vyvažovat? Skandály a vnitrostranické boje, způsob vedení volební kampaně nebo chování politické reprezentace v centru i v regionech?
   To prostě nevíme. Je to nejspíš jako s hromadou písku. Napětí s každým dalším nasypaným zrníčkem roste a roste, až se jednou spustí lavina. Dodnes se historici neshodují ani na skutečných příčinách první světové války. Společnost se prostě neřídí jednoduchými rovnicemi, které by umožnily pokaždé snadno najít řetěz příčinných souvislostí.

 

Michal DoktorMichal Doktor
poslanec PSP ČR

Zjednodušit vyznění volební porážky ODS na potřebu „zúčtování“ s jejím předsedou či nejvyšším vedením je sice možné, avšak alibistické a zásadně mylné.
   ODS, chce-li uspět v jakýchkoli příštích volbách, musí v čase zbývajícím do jejího kongresu najít odvahu k důsledné vnitřní sebereflexi, návratu k ideovým a programovým zásadám, na kterých byla založena, ke svým skutečným základům.
   Bát se případné další volební prohry považuji za pošetilé. Bez důsledných změn, programových i personálních, je ODS ohrožena v podstatě své vlastní další existence.

 

Miroslav ŠevčíkMiroslav Ševčík
ředitel Liberálního institutu

Za hlavní příčiny neúspěchu považuji nesprávné řazení kroků a nevysvětlení dopadů již realizovaných opatření (např. zavedení poplatků) tzv. zdravotní reformy, málo srozumitelné vysvětlování nezbytnosti zavádění různých opatření v oblasti veřejných financí, lepší kampaň ČSSD ve smyslu „uplácení“ voličů.
   Porážka má však i řadu dalších příčin, včetně těch způsobených samotnou ODS (únava voličů z některých tváří ODS, zklamání mladších voličů strany aj.).