Vnitro má za sebou pořádný kus práce

03. listopadu 2008 - Ivan Langer
03 List

Předvolební kampaň trochu zatlačila do pozadí hodnocení druhého roku mého působení na Ministerstvu vnitra, které jsme prezentovali v polovině září. Je to škoda, protože se opravdu nemáme zač stydět.
   Tak třeba – v roce 2008 se ke 14. září vydalo přes 151 tisíc výpisů z katastru nemovitostí, což je ve srovnání s předchozím rokem víc než pětinásobek, čtyřikrát více výpisů z obchodního rejstříku a takřka třikrát více z  rejstříku živnostenského. Zásluhu na tom má projekt Czech POINT, který realizuje tato vláda a který zaznamenává v obcích a na úřadech mimořádný úspěch (celkový počet vydaných výpisů ke stejnému datu je 683 569).
   Policisté zase oceňují projekt rekonstrukce služeben P1000. V roce 2007 bylo zrekonstruováno více než 50 služeben, na konci letošního roku by mělo být zmodernizovaných dalších 125. Projekt P1000 ovšem není jen o cihlách a maltě, zahrnuje také nákupy ICT, školicí programy apod. K jeho financování využíváme a budeme i nadále využívat v co největší míře zdroje ze strukturálních fondů EU a z odprodeje nepotřebného majetku. Investice směřující do projektu P1000 a celkové modernizace Policie ČR přesáhnou částku 5 miliard. Rozsáhlá policejní reforma, která učiní policii modernější, flexibilnější a přívětivější, byla již schválena Senátem.
   Dalším velkým projektem je urychlená obnova policejního vozového parku – během let 2007 až 2011 budou nakoupeny dopravní prostředky za 1,4 miliardy korun. Zkrátka nepřicházejí ani hasiči: v roce 2009 se bude investovat přes půl miliardy do hasičské zásahové techniky a 5500 dobrovolných hasičských sborů již obdrželo v rámci projektu 33 300 dotaci ve výši 300 milionů ­korun.
   Zahájili jsme také projekt otevřené minulosti a zpřístupnili svazky StB, zprovoznili protikorupční linku, která pomohla odhalit několik desítek úplatků, řešíme dlouhodobě zanedbávanou problematiku diváckého násilí na fotbalových stadionech…
   S hrdostí mohu říct, že toho, co ministerstvo za dva roky udělalo, není málo, zároveň je nám samozřejmě jasné, že nemůžeme usnout na vavřínech. Nepřevládne-li v Poslanecké sněmovně destruktivní politika levicových stran (a já jsem přesvědčen, že nepřevládne), budeme mít šanci pokračovat v započaté práci i po následující dva roky. Každý krok ministerstva bude v tomto případě nadále vycházet z koncepce směřující ke zlepšení, zjednodušení a zefektivnění státní správy, aby byl občan se službami svého úřadu maximálně spokojen. To je mým cílem a pevně doufám, že budu mít i nadále šanci k němu jít.