Evropské volby 2009

21. října 2008 - Jaroslav Zvěřina
21 Řij

Volby do Evropského parlamentu tradičně trpí v celé Evropské unii nízkým zájmem veřejnosti. V Česku bude v tomto směru nepochybně atmosféra poněkud příznivější. České předsednictví přece jen bude schopno občany více angažovat do unijní problematiky.

Hlavní motto našeho předsednictví, „Evropa bez bariér“ bude myslím velmi dobrým východiskem také pro volební kampaň Občanské demokratické strany. Naše kandidáty představíme jako kompetentní a v EU dobře orientované politiky, kteří se v Evropské unii neztratili a neztratí. Realistický evropský program ODS musí představit Evropskou unii jako prostor, kde se plány a iniciativa českých občanů dobře uplatní. ODS se zasadí za odstraňování všech překážek, které brání skutečné realizaci základních evropských svobod. Volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb bude v popředí naší pozornosti také v nadcházejícím volebním období Evropského parlamentu.
   Občanská demokratická strana současně neskrývá znepokojení nad některými vývojovými trendy Evropské unie, a také nad jistou váhavostí v řešení největších problémů.

Brzda centralismu
Oponovali jsme, oponujeme a jistě nadále oponovat budeme ukvapeným centralistickým tendencím. Nedomnívám se, že „Evropská ústavní smlouva“ , nebo její aktuální „Lisabonská“ varianta jsou dobrým receptem na lepší fungování Unie. Volby do Evropského parlamentu ostatně proběhnou podle modelu smlouvy z Nice. Ratifikace „Lisabonské smlouvy“ nemusí být v té době ještě zdaleka uzavřenou záležitostí. Nicméně ODS by si neměla nechat nasadit psí hlavu zásadního odpůrce lisabonského kompromisu. V době evropského předsednictví by to bylo hodně složité.
   Největší stávající problémy Evropské unie spočívají v oblastech blízkých ekonomice. Stále se nedaří účinně a pozitivně přebudovat Společnou zemědělskou politiku. Téměř polovina rozpočtu EU by si přitom zcela jistě zasluhovala efektivnější a smysluplnější využití.

Odmítnutí politické korektnosti
Odmítáme souhlasit s nejrůznějšími výstřelky „politické korektnosti“. Jsme samozřejmě bezvýhradnými zastánci rovnosti občanů před zákonem, a to bez rozdílu pohlaví, náboženství a politické příslušnosti. Nesouhlasíme však s představou „zákonitého“ vývoje směrem ke stejnosti obou pohlaví. Podíl žen na hospodářském i politickém životě moderní společnosti se zvyšuje a bude zvyšovat i bez umělých administrativních zásahů.
   ODS také oponuje přehnané tendenci regulovat všechny složky ekonomiky a omezovat podnikatelského ducha uvnitř společného trhu uměle nastavenými překážkami. Podporujeme odpovědný přístup k ochraně životního prostředí. V Evropské unii budeme prosazovat realistickou energetickou politiku, která nebude podvazovat hospodářský rozvoj, ani uměle snižovat životní úroveň obyvatel. Nesouhlasíme s přehnanou snahou po unifikaci hodnotových schémat a ideologického prostředí v jednotlivých členských státech.