Září

20. října 2008 - Petr Sokol
20 Řij

Srpnová Výkonná rada
Výkonná rada ODS zasedala 25. srpna a zabývala se zejména situací v poslaneckém klubu a otázkami konfliktu v Gruzii. Výkonná rada se usnesla, že zásadně nesouhlasí s opakovaným hlasováním několika poslanců zvolených za ODS s komunisty a socialisty proti vlastnímu poslaneckému klubu a proti základním programovým prioritám ODS. Rada vyzvala představitele regionů, za které byli tito poslanci zvoleni, aby se touto situací se vší vážností zabývali.
   Výkonná rada zároveň konstatovala, že unáhlená reakce Gruzie na sílící separatistické tendence v Osetii nemůže zastřít fakt, že šlo o Ruskem dlouhodobě a vědomě podněcovaný vývoj. Rusko eskalaci osetinského konfliktu využilo k demonstraci své síly na území cizího suverénního státu a k přesunutí konfliktu do Abcházie. Rusko se vyhnulo všem možnostem mírového urovnání konfliktu a přímo se uchýlilo k vojenské akci, jejíž důsledky postihly zejména civilní obyvatelstvo.
   VR deklarovala, že s obavami sleduje skutečné cíle ruské agrese, kterými bylo porušení uzemní integrity Gruzie, definitivní odtržení území Jižní Osetie a Abcházie a nahrazení Saakašviliho západně orientované vlády proruským režimem a že odmítá zasahování Ruska do územní integrity Gruzie.
   Rada vyzvala k urychlenému jednání o členství Gruzie v NATO a podpořila všechny kroky mezinárodního společenství, které povedou k udržení míru a územní integrity Gruzie a k podpoře geopolitických, investičních a energetických zájmů ČR.
   Výkonná rada zároveň konstatovala, že ODS je přesvědčena, že současná mezinárodní situace poznamenaná zjevným nárůstem mocenských ambicí Ruska a neukončenou debatou o rozhodovacích pravidlech EU, činí z pevného ukotvení ČR v rámci euroatlantické vazby, jejíž součástí je i radarová základna v Brdech, náš životní zájem. VR proto uvítala podepsání smlouvy o protiraketové obraně mezi USA a Polskem a ukončení jednání o statutu vojenských sil na budoucí radarové základně v ČR.

Kauza Morava
Grémium ODS na základě informací, které se v průběhu uplynulých dní objevily v médiích, vyzvalo na svém mimořádném zasedání 6. září poslance ODS Vlastimila Tlustého a Jana Moravu k jejich okamžité rezignaci na mandát poslance. Oba poslanci byli zapleteni do případu, kdy televize Nova nabízela politikům podvržené fotografie, které připravila s poslancem V. Tlustým. Poslanec Morava projevil o tyto fotografie zájem a jeho jednání bylo zdokumentováno skrytou kamerou. Reportáž TV Nova také obsahovala nabídku V. Tlustého novinářům, že si nahraje své setkání s premiérem Topolánkem a záznam jim poskytne.
   ODS se ústy grémia od jednání obou poslanců znovu razantně distancovala a odsoudila je jako naprosto nepřijatelné nejen politicky, ale i lidsky.
   ODS se znovu omluvila poslankyni Strany Zelených Olze Zubové za to, že byla do celé kauzy zatažena a rezolutně odmítla, že by poslanec Jan Morava jednal na něčí stranický příkaz.
   Poslanec Morava výzvu grémia akceptoval a 8. září oznámil, že se vzdá mandátu poslance, což následně učinil. Naopak Vlastimil Tlustý odmítl opustit poslanecký klub i stranu.

Odchod dvou poslanců ODS z klubu
V reakci na kauzu Morava opustili klub ODS poslanci Juraj Raniniec z České Lípy a Jan Schwippel z Berouna. Oba dlouhodobě podporovali Vlastimila Tlustého a svůj odchod zdůvodnili tím, že vedení strany v kauze Morava označilo za viníka i Vlastimila Tlustého.

Zářijová Výkonná rada
Výkonná rada zasedla znovu 22. září. Se zármutkem přijala informaci o úmrtí českého velvyslance v Pákistánu pana Iva Žďárka, která znovu dokazuje, že terorismus je jednou z největších hrozeb současnosti pro celý demokratický svět. Česká republika je připravena po boku svých spojenců tyto demokratické hodnoty hájit.
   Výkonná rada uvítala podpis smlouvy SOFA a bere na vědomí informaci o procesu schvalování této smlouvy, ze které vyplývá, že definitivní schvalování proběhne na půdě Parlamentu ČR po volbě prezidenta USA.
   Výkonná rada se znovu vrátila ke kauze Morava a konstatovala, že kauza Tlustý–Morava poškodila ODS v očích veřejnosti natolik, že považuje za nezbytné, aby oba členové vyvodili ze svého jednání důsledky a opustili Poslaneckou sněmovnu a řady ODS.

Poslanecký klub ODS volil vedení
V pátek 26. září 2008 si poslanecký klub ODS zvolil své nové vedení. V případě této volby se opět jednalo o pravidelnou každoroční proceduru, která je dána jednacím řádem poslaneckého klubu a odehrává se vždy po parlamentních prázdninách.
   Orgány poslaneckého klubu ODS byly zvoleny ve stejném složení jako v předchozích dvou volebních obdobích. V čele klubu zůstává středočeský poslanec Petr Tluchoř. V pozici prvního místopředsedy ho bude zastupovat Jan  Bürgermeister z Prahy. Dalšími místopředsedy se opětovně stali Václav Mencl z Brna, Pavel Hrnčíř z Novojičínska, Miloš Patera z Karlových Varů a Zdeňka Horníková z Náchoda. Členy předsednictva zůstávají Jan Bauer z Prachatic, plzeňský poslanec Zdeněk Prosek a jeho šumperský kolega Petr Krill.
   Klub má ještě tzv. čestnou radu (Miroslav Krajíček, Helena Mallotová, Miroslava Němcová, Jan Vidím a Tom Zajíček), finanční komisi (Pavel Bohatec, Petr Bratský, Tomáš Hasil, Jaroslav Krupka a Pavel Suchánek) a kontrolní komisi (Michael Hrbata, Daniel Reisiegel a Daniel Rovan).