Unikátní projekt letní akademie na půdě CEVRO Institutu

20. října 2008 - Jaroslav Švolba
20 Řij

V pondělí 18. srpna 2008 zahájila vysoká škola CEVRO Institut unikátní vzdělávací projekt pro mladé zájemce o studium politologie a práva. Přednášky politologie, práva a mezinárodních vztahů doplní návštěva obou komor českého Parlamentu a filmové semináře.
   Cílem Letní akademie je seznámit zájemce o studium politologie a práva se základy obou věd a umožnit jim navštívit prostory, kde se tvoří politika naší země. Padesátka studentů z celé republiky by měla získat znalosti, které využije při výuce společenských věd na svých středních školách, případně při vstupu do vysokoškolského prostředí.
   V první přednášce Prorektor vysoké školy CEVRO Institut JUDr., PhDr. Petr Kolář, Ph.D., představil principy parlamentní formy vlády a jejich vybrané aspekty v prostředí českého ústavního systému. Druhá přednáška PhDr. Miloše Brunclíka, Ph.D., byla věnována problematice přímé volby prezidenta ČR.
   V úterý 19. 8. byl druhý den Letní akademie zahájen přednáškou politologa a ředitele CEVRO – Li­be­rál­ně­-konzervativní akademie Mgr. Ladislava Mrklase na téma: „Volební otazníky: aktuální otázky českých parlamentních voleb“. Přednáška byla zaměřena především na porovnání jednotlivých typů většinových a poměrných volebních systémů, a to zejména s ohledem na jejich aplikaci  v historických, společenských a politických poměrech v jednotlivých zemích. Další část přednášky byla věnována detailnímu rozboru voleb užívaných pro jednotlivé zastupitelské orgány v České republice.

Přednáška Romana Jocha vyvolala živou diskusi
Ve středu 20. srpna byla Letní akademie zahájena přednáškou Dr. Romana Jocha z Občanského Institutu na téma: Role USA v mezinárodních vztazích (válka v Iráku jako příklad ius ad bellum). V úvodu přednášky byli posluchači Letní akademie seznámeni s teorií spravedlivé války a jejím historickým vývojem, která je v ostrém kontrastu k pacifistickému postoji. Ius ad bellum (právo na spravedlivou válku) a ius in bello (válečné právo) vychází stejně tak jako pacifismus z křesťanského pojetí hodnot, ale na rozdíl od radikálního pacifismu ospravedlňuje válku jako poslední možnost k nápravě křivd páchaných agresorem na nevinné oběti. Toto téma přednášky vyvolalo mezi posluchači živou diskuzi právě v souvislosti s angažovaností USA v Iráku a současnou mezinárodní situací při gruzínské krizi.
   Čtvrteční úvodní přednáška: Latinská Ameria – quo vadis…?, Dr. Radomíra Jungbauera, ak. h. c., byla věnována stručnému nástinu historie tohoto kontinentu a perspektivám jeho dalšího vývoje. Podstatná část přednášky, která vzbudila zájem posluchačů, se zabývala především strategickou rolí USA a jejich působením v celém iberoamerickém kontinentu. Bez povšimnutí nezůstala ani současná situace Kuby a Venezuely a nástin možných scénářů jejich budoucího vývoje. Odpolední část Letní akademie byla věnována připomenutí srpnových událostí roku 1968 za účasti tehdejší redaktorky Československé televize Hedy Čechové.
   Páteční přednáškový blok Evropská unie – Evropa národů nebo Evropa států, JUDr. Jiřího Georgieva (Senát PČR) pojednával o historii procesu sjednocení evropského kontinentu, o třech pilířích evropského práva a institucích EU. Seminář každý den večer doplnilo promítání historických filmů, které vedl Petr Slinták z Filosofické fakulty UK.

Roman Joch na přednášce
Roman Joch při přednášce