Alexandr Vondra / Domnívám se, že ČSSD nebude v době předsednictví konstruktivní

20. října 2008 - redakce
20 Řij

Alexandr Vondra

Jak jste spokojen s přípravami ČR na předsednictví EU?
S podzimem jsme se přehoupli do horké fáze příprav, která je podle svědectví těch, kteří předsednictví již měli, v jistém smyslu náročnější než předsednictví samotné. Připravenost naší země hodnotím jako velmi dobrou – koneckonců ji opakovaně ocenili i zástupci evropských institucí a ostatních předsednictví. Co se týče praktických věcí, nemám pochyb, že to zvládneme, smysl pro organizaci je silnou stránkou Čechů. Teď v září jsem si projel české a moravské regiony, abych zkontroloval jejich připravenost hostit zasedání na úrovni ministrů EU. Potěšilo mě, že všechny kraje si předsednictví vyložily jako příležitost, nikoli jen jako povinnost. Tento přístup se odráží např. i ve stupni jejich připravenosti, která je výborná. Máme již jasno o velkých věcech i detailech – víme například, na jakých židlích budou delegáti sedět, že budou jezdit novými Superby, v jakých hotelech přenocují, jaký kulturní program bude doprovázet politické akce, to vše v jednotném vizuálním stylu, který vychází z loga, které slavnostně odhalíme v listopadu. Zároveň teď finalizujeme politické priority a program našeho předsednictví tak, abychom byli připraveni je zveřejnit podle zvyklostí v prosinci 2008. I zde jde vše, jak má. Koneckonců kalendář našeho předsednictví jsme odeslali do Bruselu již letos v červnu – přesně podle plánu.


Jak byste zhodnotil aktuální debatu veřejnosti k předsednictví ČR? Je dostatečně věcná?
Díky spuštění první fáze komunikační kampaně se konečně české předsednictví dostalo veřejnosti pod kůži, a to i přesto, že naši spoluobčané bývají jinak ke zprávám o dění v EU i o předsednictví neteční. Stačí si otevřít kterýkoliv den noviny či pustit televizi, aby bylo vidět, že kampaň plní svůj účel – vyvolává debatu o našem předsednictví a informuje občany, že se něco takového vůbec koná. Na tuto fázi naváže již v průběhu podzimu fáze vysvětlovací, kdy veřejnosti budeme prezentovat konkrétní politická témata. Ocenili bychom i věcnou debatu vnitropolickou, ale vše nasvědčuje tomu, že o tu opozice nemá zájem. K věcné diskusi zkrátka nemáme partnera. ČSSD v současné době myslí pouze na jediné – na pád vlády a nebere vůbec na předsednictví ohledy. Politika destrukce je však největším omylem opozice a zejména v zahraniční politice se jí do budoucna může velice rychle vrátit.


Zajímají se členové ODS např. ve vašem senátním obvodu o české předsednictví (zejména jaká témata jsou nejčastější)?
Vláda předsednictví pojala jako příležitost pro regiony – důležité akce včetně těch na nejvyšší úrovni se budou odehrávat doslova po celé zemi. Je to skvělá a svým rozsahem ojedinělá příležitost pro sebeprezentaci krajů a takto k předsednictví  i přistupují, což je dobře. Dále je pravdou, že v regionech se každodenní zájem lidí soustředí spíše na konkrétní témata, v mém obvodě např. na otázku kdy bude dokončena dálnice Českým středohořím, nový most přes Labe v Litoměřicích nebo dostavba obchvatu Slaného. Budování infrastruktury je velký úkol pro celou zemi. Fakt, že Rada ministrů EU pro dopravu proběhne právě v Litoměřicích, pochopitelně zájem budí i díky zmíněné provázanosti s aktuálními regionálními tématy.


Dokáže být podle Vás v první polovině příštího roku ČSSD konstruktivní opozicí, nebo klid zbraní neočekáváte?
Domnívám se, že současné vedení ČSSD není konstruktivní takřka v ničem a neočekávám, že by se v tomto ohledu mohlo něco změnit ani v době našeho předsednictví EU. Je třeba dodat – bohužel. Naši socialisté již například v probíhající debatě o radaru ukázali, že nectí základní směr české zahraniční politiky. Bohužel myslím, že nebudu daleko od pravdy, když si dovolím předpovědět, že ani naše předsednictví je neodradí od jejich džihádu vůči současné vládě. Přestože to není v předsednických státem obvykle zvykem, předpokládám, že na naší politické scéně k uklidnění nedojde. Vše navíc bohužel budou eskalovat volby do Evropského parlamentu, které se konají na konec našeho předsednictví. Pokud se ČSSD nepodaří udělat z blížících se krajských a senátních voleb referendum o koaliční vládě, pokusí se zřejmě složit reparát ve volbách do Evropského parlamentu, které se kryjí s koncem našeho předsednictví.

 
Co budete považovat za úspěch českého půlročního šéfování EU?
Za prvé – zvládnout předsednictví po organizační stránce, o čemž nemám pochyb. Za druhé – co nejlépe ho zvládnout politicky. Zanechat českou stopu na evropském hřišti.


Alexandr Vondra (nar. 1961)
• vicepremiér vlády pro evropské záležitosti
• senátor za Litoměřicko a Slánsko
• někdejší mluvčí Charty 77, zakladatel Občanského fóra a velvyslanec v USA (1997–2001)