STEM zase budí zbytečnou paniku

18. září 2008
18 Zář
www.neviditelnypes.cz
18.09.2008
V uplynulých dnech se v médiích objevily dva průzkumy veřejného mínění v otázce preferencí politickým stranám. STEM publikoval zprávu (zde), kde přiřkl ČSSD náskok deseti procent před ODS, výzkum CVVM zveřejněný o den později už nebyl pro ČSSD tak příznivý (zde).

Předně by měl čtenář naznat, že čísla prezentují každá něco jiného – zatímco STEM počítá i s nerozhodnutými voliči a těmi, co nepůjdou volit, čísla CVVM, prezentovaná v médích, jsou volebním modelem a nezahrnují nevoliče. Jsou tedy mnohem realističtější a blíže pravdě než prosté preference v prvním případě.

Po skandálech před volbami 2006 už by si měl čtenář nebo divák dát pozor, jaká agentura čísla prezentuje. CVVM je součástí veřejné výzkumné instituce Sociologického ústavu Akademie věd a je zavázána mezinárodním kodexem získávání preferencí občanů, soukromá organizace typu STEM podobné kodexy ctít nemusí a navíc je zde ona nechvalná vazba na sociálnědemokratickou stranu.

STEM jde na ruku ČSSD
Podíváme-li se na typ výzkumu, který obě agentury dělaly, zvolil CVVM přístup objektivnější, když do médií pustil zejména čísla z volebního modelu. Ta zahrnují odhady sociologů, jejich zkušenosti s veřejným míněním i typickými reakcemi voličů a jsou tak realističtějším odrazem situace ve společnosti. Naproti tomu prostý výzkum preferencí, jaký udělal STEM, žádný z těchto ukazatelů nebere v potaz a navíc zveřejňuje i hlasy nevoličů, které pro reálnou volební soutěž nemají žádnou relevanci. Uštěpačně lze říci, že nejvíce nerozhodnutých a váhajících voličů má ČSSD a navíc je opoziční stranou, tyto výzkumy jsou jí tedy logicky více nakloněné.

Můžeme také spekulovat nad motivací STEM přeložit stranické preference s nerozhodnutými hned do předpokládaného zisku mandátů, což zavání zbytečnou snahou STEMu nabídnout lehce pochopitelná data veřejnosti, aniž by brala v potaz například regionální rozložení elektorátu, možné změny volebního systému a další proměnné, které konečným ziskem stran pravděpodobně výrazně zamíchají. STEM se chtěl zalíbit čtenářům jednoduchými čísly, namísto toho však data velmi nešťastně zkreslil.

Z dat vyplývá ještě jedna věc. Výzkum CVVM totiž ukázal, že za poslední čtyři měsíce ODS ve volebním modelu posílila o 2,5%, zatímco ČSSD ztratila 4 procenta. Tato data jsou v příkrém rozporu s tvrzením STEMu, že ČSSD kontinuálně posiluje, zatímco ODS oslabuje. Hádat můžeme jen motivaci STEM, jak došel k odlišným výsledkům. Je to neprofesionalita? Zadání ČSSD, nebo snad snaha zakrýt pokles preferencí nejsilnější opoziční strany? STEM by měl zodpovědět minimálně otázku, kdo je zadavatelem jejího průzkumu, aby vyvrátil všechny pochybnosti o své hodnověrnosti.

Zbyněk Klíč,
výkonný redaktor CEVRO Revue