Ředitel CEVRO hostem studia ČT 24 - téma: Aktuální politická situace

08. září 2008
08 Zář
www.ct24.cz
08.09.2008

Ladislav Mrklas spolu s redaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym hodnotili nejen původně avizované výsledky víkendového sjezdu vládní Strany zelených, ale také aktuální dění na české politické scéně v souvislosti s aférou Morava a Tlustý.

Shodli se mimo jiné na velmi diskutabilním chování českých médií, která v této kauze překročila minimálně etické hranice. A to jednak v rovině užívání skryté kamery, dále v rovině nabádání politiků k pochybnému chování a konečně i v tom, že celá kauza s největší pravděpodobností nebude dořešena, tzn. že jejím výsledkem bude jen další rozčarování mezi českou veřejností. Erik Tabery také připomněl, že by neměla zapadnout informace o 10 milionech dotací, které údajně slíbil Vlastimil Tlustý Milanu Barošovi za jeho účast ve volební kampani.

Dále hovořili o důsledcích celé kauzy pro jednotlivé politické strany, pro vládní koalici i o vlivu na výsledky podzimních krajských a senátních voleb.

Oba diskutující se také dotkli obecného stavu české politické scény a její úrovně. Zde ředitel CEVRO připomněl dvě skutečnosti: a) nevyhovující volební systém, který plodí vládní nestabilitu, "přeběhlictví" a svádí k různým pochybným praktikám při získávání podpory vládě, b) fakt, že jedním z hlavních zdrojů problémů je styl vládnutí, který po roce 1998 praktikovaly jednotlivé vlády, resp. postupné prorůstání politických, ekonomických a bezpečnostních struktur.   

Oba hosté se také shodli, že Martin Bursík na sjezdu své strany sice významně upevnil svoji pozici, když dosáhla všeho, co chtěl, nicméně bude muset nadále řešit problém s rebelujícími poslankyněmi. A to je problém, který se týká nejen SZ, nýbrž celé vládní koalice, kterou navíc během podzimu čeká několik vážných testů - mj. hlasování o státním rozpočtu na rok 2009 a o souhlasu s umístěním americké radarové základny. Ladislav Mrklas dále připomněl, že SZ i její elektorát jsou rozděleny do dvou základních částí, které se jedna bez druhé jen těžko obejdou, budou-li chtít uspět v dalších volbách.