Vědomostní test: Volební systémy v Evropě

21. července 2008 - redakce
21 Červ

1/ Jaký volební systém je používán ve Velké Británii?
a)             jednokolový většinový
b)             dvoukolový většinový
c)             poměrný

2/ Která z uvedených zemí používá tzv. alternativní hlasování?
a)             Irsko
b)             Malta
c)             Austrálie

3/ Na jak dlouho jsou voleni reprezentanti Kongresu Spojených států?
a)             2 roky
b)             3 roky
c)             4 roky

4/ Jakým volební systémem se volilo v období první Československé republiky?
a)             poměrným
b)             většinovým
c)             smíšeným

5/ Ve které zemi není zavedena volební klausule?
a)             Německo
b)             Nizozemí
c)             Belgie

6/ V kolika volebních obvodech se volí na Slovensku?
a)             v jednom celostátním
b)             v osmi krajích
c)             ve 24 speciálně vytvořených obvodech

7/ Jaká hranice platí pro postup kandidáta francouzských parlamentních voleb do druhého kola?
a)             5 %
b)             10 %
c)             12,5 %

8/ Mezi jaké systémy patří tzv. systém jednoho přenosného hlasu (STV)?
a)             poměrné
b)             většinové
c)             smíšené

9/ Jaká metoda přepočtu je nejčastěji využívána ve Skandinávských zemích?
a)             Saint-Laguëho volební dělitel
b)             Imperialiho volební dělitel
c)             Hagenbach-Bischoffova volebního čísla

10/ Kde produkuje volební systém silně většinové výsledky?
a)             Rumunsko
b)             Španělsko
c)             Slovensko

11/ Ve které zemi prezident není volen přímo?
a)             Litva
b)             Estonsko
c)             Ukrajina

12/ Která země užívá tzv. magickou formuli pro obligatorně stanovený počet stran ve vládě?
a)             Lichtenštejnsko
b)             Rakousko
c)             Švýcarsko

13/ Jaký číslem se začíná dělit při klasickém d´Hondtově volební děliteli?
a)             1
c)             2
c)             2,5

14/ Jakým volebním systémem se volilo v českých zemích od roku 1907?
a)             jednokolovým většinovým
b)             dvoukolovým většinovým
c)             sněmovna byla ustavována císařem

15/ Kolik preferenčních hlasů může volič udělit ve volbách do českého parlamentu?
a)             žádný
b)             2
c)             4

16/ Jaké specifikum fungovalo až do posledním voleb v Rusku?
a)             neexistovala volební klauzule
b)             volit nemohli Rusové v zahraničí
c)             existovala možnost volby proti všem

17/ Ve které zemi je používán systém tzv. jednoho přenosného hlasu?
a)             Irsko
b)             Německo
c)             Dánsko

18/ Ve kterém státě je tradiční volba v tzv. táborech (sloupech)?
a)             Rakousko
b)             Portugalsko
c)             Bulharsko

19/ Jakou metodou lze učinit výsledky poměrného volebního systému více většinovými?
a)             zvýšením počtu volebních obvodů
b)             zavedením d'Hondtova volebního dělitele
c)             vyšší počet úrovní pro přidělování hlasů

20/ Od kolika let může být volen občan ČR  do Senátu?
a)             21 let
b)             30 let
c)             40 let


Správné odpovědi:
1/a, 2/c, 3/a, 4/a, 5/b, 6/a, 7/c, 8/a, 9/a, 10/b, 11/b, 12/c, 13/a, 14/b, 15/c, 16/c, 17/a, 18/a, 19/a, 20/c


Hodnocení:
0–7/ Volební systém významně ovlivňuje pravidla politické hry. Osvěžte si základní poučky.
8–14/ Dokážete rozlišit základní parametry voleb a jejich základní náležitosti.
15–20/ Přesně se orientujete ve volební problematice a dokážete přesně identifikovat vlastnosti jednotlivých systémů.