Dalším dějištěm parlamentní simulace Jihočeský kraj

21. července 2008 - Lucie Litomiská
21 Červ

Na konci května se v zasedacím sále Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnila další parlamentní simulace, pořádaná pro studenty středních škol. Záštitu nad setkáním převzala jihočeská pobočka Vysoké školy CEVRO Institut, finanční podporu poskytla škole nadace Hannse Seidla.

Co je cílem parlamentní simulace?
• Představit účastníkům proces vzniku zákona v Poslanecké sněmovně PČR. Pracuje se s návrhem zákona, který se blíží reálným podkladům. Během celého dne byla simulována všechna tři čtení na plénu PS a jednání klubů. Součástí jednodenní simulace nejsou jednání výborů. Účastníci pracovali pod dohledem odborného poradce politologa Ladislava Mrklase, který v průběhu jednání vysvětloval, komentoval a hodnotil jednotlivé kroky účastníků.
• Procvičit si komunikaci a veřejnou prezentaci. Každý ze studentů vystoupil před ostatními účastníky a hovořil do mikrofonu. Studenti si tak vyzkoušeli prezentaci svůj názor před ostatními, přičemž pro mnohé to byla první zkušenost s mikrofonem.
• Procvičit si týmovou práci. Studenti byli rozděleni do skupin pokud možno tak, aby se neznali. Během vymezeného času se tak studenti seznámili a snažili se vytvořit funkční tým.