Vysoká škola CEVRO Institut v regionech

21. července 2008 - Jana Bočáňová
21 Červ

Vysoká škola CEVRO Institut (VŠCI) je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, zaměřená na studium společenskovědních disciplin s praktickým využitím v oblasti veřejného života. VŠCI poskytuje vysokoškolské vzdělání v akreditovaných bakalářských studijních programech a v souvislosti s tím vykonává výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Na VŠCI můžete studovat dva studijní programy bakalářského typu studia: právní specializace, obor veřejná správa a studijní program politologie, obor politologie a mezinárodní vztahy. Uskutečňuje dále také programy celoživotního vzdělávání, například MPA (Master of Public Administration).
   Na základě neustále se zvyšující poptávky po studiu zaměřeném na veřejnou správu, byla otevřena dvě nová informační střediska, která mají za cíl přiblížit vysokou školu studentům v regionech. Dalším cílem informačních středisek VŠCI je rozvíjet společenskovědní a osvětovou činnost v daných regionech. A proto, kromě konzultací studentů kombinovaného studia, také pořádají semináře a konference.
   První informační středisko bylo otevřeno v moravské metropoli Brně. Činnost brněnského střediska je orientována především na oblast politologie a mezinárodních vztahů a dále na problematiku rozvoje osobnosti. Prostory střediska jsou situovány v Kongresovém centru v areálu brněnského výstaviště. Tyto prostory poskytují kvalitní zázemí pro studentské konzultace i pro konferenční činnost.
   Další informační středisko VŠCI bylo otevřeno v Českém Krumlově. Za podpory starosty města ing. Luboše Jedličky a ředitele Základní školy Linecká MgA. Karla Dvořáka získala škola prostory pro výuku i organizační zázemí v základní škole v centru Českého Krumlova. V průběhu tohoto roku jsou plánovány odborné a odborně společenské akce se zaměřením na problematiku veřejné správy. Jedním z nich bude seminář Ochrana pokojného stavu správními orgány, který se koná 25. 9. 2008 pod záštitou ombudsmana JUDr. Otakara Motejla.

Jedno z informačních středisek VŠCI se nachází v areálu brněnského výstaviště.
Jedno z informačních středisek VŠCI se nachází v areálu brněnského výstaviště.