Systém „vítěz bere vše“ je pro ČR nejlepší

21. července 2008 - Přemysl Sobotka
21 Červ

Jaké základní principy by měl splňovat volební systém?
Základní principy volebního systému, které by odpovídaly mým představám, byly obsaženy v návrhu zákona přijatého Poslaneckou sněmovnou i Senátem a později na zásah tehdejšího prezidenta Havla zrušeny Ústavním soudem. Tento návrh byl sice poměrným volebním systémem, ale s prvky systému většinového.

Jaký je podle Vás ideální volební systém pro ČR (bez ohledu na prosaditelnost)?
Za velmi dobrý systém voleb do Poslanecké sněmovny považuji většinový princip, kdy vítěz bere „vše“, a také se za 4 roky zodpovídá občanům v dalších volbách. Jako druhou možnost systém, který by umožnil vstup do Poslanecké sněmovny dvěma velkým stranám a jedné či dvěma stranám menším, které by spolupracovaly s jednou či druhou velkou stranou (jistá obdoba Německa – CDU/CSU vs. SPD, mezi nimi FDP).

Jaké úpravy volebního systému by měla ODS prosazovat v kontextu ČR – s ohledem na prosaditelnost?
Domnívám se, že jakákoliv změna současného volebního systému je těžko prosaditelná a při současné politické situaci není možná. ČSSD odmítá jakoukoliv diskuzi na toto téma i když i ona by na tom mohla vydělat. Jsem ale přesvědčen, že by mělo dojít k úpravě, která by zabránila patovým situacím a to např. formou jistého bonusu pro vítěznou stranu.

Jak se stavíte k dalším změnám ve volebním systému – volební povinnost, snížení hranice aktivního volebního práva, tzv. rodičovská „volba za děti“?
Jsem přesvědčen, že volby musí být dobrovolné – jde o svobodné rozhodnutí každého občana. Prakticky povinné účasti ve volbách jsme si užili dost, včetně negativních důsledků. Jsem zásadně proti snížení hranice aktivního volebního práva – současná úprava je zcela vyhovující. Rodičovskou volbu za děti považuji za naprostý nesmysl, pochopitelně by zkreslovala výsledek voleb.