Jak ulehčit podnikání, aneb napište mi své náměty

21. července 2008 - Zdeněk Lhota
21 Červ

Na můj nedávný dotaz v Poslanecké sněmovně, kdy konečně začne ubývat papírování, a tím se například ulehčí podnikatelům v jejich záměrech, se mi dostalo odpovědi od některých „legislativních elit“:
Milý hochu, zákonů nikdy neubývalo. A s papírováním je to stejné. Všude na světě jich jenom přibývá a přibývat bude dál. Rozdíl je prý pouze v tom, že někde rychle a jinde ještě rychleji. A na tom nikdo nic nezmění a měnit nebude.
   Víme přece, že léty prověřená zkušenost – svobodné podnikání a podnikavost – byly, jsou a budou jediným existujícím základem dalšího rozmachu. Právě na těchto základech se chce Ministerstvo průmyslu a obchodu v čele s ministrem Martinem Římanem ve spolupráci s hospodářským výborem Parlamentu ČR a s podvýborem pro podnikání, pokusit o aktuální revizi všech existujících a zatěžujících předpisů. Ministerstvo připravilo rozsáhlou novelu živnostenského zákona, která povede ke zjednodušení stávajícího zákona, k usnadnění vstupu do podnikání, k vytvoření jedné volné živnosti namísto dosavadních 125 a k celkové restrukturalizaci živností.
   Vzhledem k tomu, že v obou výše zmíněných parlamentních výborech působím, nabízím vám svoji pomoc. Pokud máte jakékoliv připomínky nebo  náměty na zjednodušení života ­živnostníků, napište mi na odkaz vytvořený pro tyto účely na stránkách www.zdeneklhota.cz.