Beze změn policie neudrží krok s dobou

21. července 2008 - Ivan Langer
21 Červ

Nevstřícná, zastaralá policie – to je pocit mnohých občanů. Jde ale o největší ozbrojený sbor s obrovským potenciálem. Jeho reforma je více než nutná. Za sebou máme analýzu situace a vytvoření legislativy. Vstupujeme do třetí etapy změn. Nejde o střelbu od boku, ale o propracovaný systém. Co reforma přinese?
   Analýza ukázala, že policie se mnohdy nechová jako partner a pomocník. Má nedostatky v řízení, nevyhovující organizační strukturu, spoustu velitelů a tristní ekonomický systém. Je podinvestovaná, sužuje ji kritický stav služeben, nedostatečné vybavení a zastaralý vozový park. Máme po Kypru druhý nejvyšší poměr počtu policistů ku počtu obyvatel, ale stěžujeme si, že policie není vidět. Není divu, když spoustu času věnuje papírování a činnostem, které suplují práci někoho jiného.
   Policie mění svou filozofii. V zákoně je zakotvena orientace na službu veřejnosti a partnerství, posouváme se od represe k prevenci. Jistě, zákon vše nezmůže, změnit se musí přístup policistů samotných, ale stejně tak občanů.
   Změní se organizační struktura policie. Nynější odpovídá uspořádání z roku 1960. Do roku 2012 vznikne 14 krajských policejních správ shodných s obvody samosprávných krajů oproti současným devíti – zlepší se komunikace a koordinace policie s krajskou samosprávou. Policejní správy získají samostatné ekonomické postavení. Krajští ředitelé budou mít odpovědnost za hospodaření a budou nakládat s rozpočtem. Ministr vnitra už nebude rozhodovat o nákupu či prodeji byť jednoho metru čtverečního pozemku nebo policejní prezident o výměně zimních pneumatik za letní.
   Policie bude mít méně velitelů. Bude se tak rychleji rozhodovat, bude vymezena jasná zodpovědnost. Policisté budou sloužit tam, kde je třeba, a ušetřené finanční prostředky budou rozděleny tak, aby motivovaly k lepším výkonům. Reforma nekončí přijetím příslušného zákona, kompletní přeměna, stabilizace a nová struktura policie budou hotovy k 1. lednu 2012. Reforma odbourá nepolicejní činnosti. Policie nebude nahrazovat práci jiných, bude tam, kde ji daňoví poplatníci skutečně očekávají, na nebezpečných místech na silnicích, na místech s pouliční kriminalitou. Nebude doručovat soudní obsílky, jezdit k banálním nehodám či hlídkovat na fotbalových stadionech. Zaměří se na prevenci, represe je až posledním řešením. To vše bude platit od začátku příštího roku.
   Reforma policie ale nekončí přijetím příslušného zákona. Mějme to na paměti, kdybychom chtěli její výsledky hodnotit příliš brzy. Winston Churchill kdysi řekl, že demokracie je špatný způsob vládnutí – ve srovnání se všemi ostatními, jež kdy lidstvo vyzkoušelo, je ale nejlepší. Budu-li ho parafrázovat, dělat reformy je nejméně vděčný způsob vlády – ve srovnání se všemi ostatními je ale pro občany tím nejužitečnějším.
   Stěžujeme si, že policie není vidět. Není divu, když spoustu času věnuje papírování a činnostem, jež suplují práci někoho jiného.