Euro versus koruna / Ivana Pečinková (ed.)

19. Června 2008 - Zbyněk Klíč
19 Čer

Euro versus korunaNa začátku letošního roku vyšla v brněnském Centru pro studium demokracie a kultury publikace, přesněji sborník, euro versus koruna. Jedná se o druhé vydání již jednou vydaného kompilátu příspěvku renomovaných ekonomů, politologů a politiků.
   Jak píše editorka v úvodním slově, cílem knihy bylo „podívat se na společnou evropskou měnu s jejími přínosy a zápory i z jiných úhlů pohledu a v celkovém kontextu.“ Došlo podle ní k nastavení „základních parametrů informování o euru v českých médiích, zaměřených na dílčí a běžnému čtenáři nic neříkající úřední zprávy z administrativy EU.“
   Počin nakladatelství lze hodnotit jako zdařilý. Podařilo se mu shromáždit názory význačných a jasně profilovaných odborníků z řad ekonomie, politologie i praktické politiky, které pohlédly na stejný problém z odlišné perspektivy a navíc mimo to, co je označováno jako evropsko-unijní politická korektnost. (recenze z HN k prvnímu vydání 24. 8. 2007).
   Sborník je rozdělen na sedm částí. V první popisuje europoslanec Hynek Fajmon důvody a okolnosti vzniku Maastrichtské smlouvy, druhý příspěvek představuje často citovaný text prezidenta Václava Klause s pěti kritérii přijetí eura. Následují kapitoly politologa a právníka. Stěžejní část je věnována ekonomickým aspektům – editorce se podařilo shromáždit atraktivní příspěvky respektovaných odborníků, věnujících se problematice eura již delší dobu, mezi jinými Miroslava Ševčíka, Pavla Kohouta, Miroslava Tučka či Petera Gondy. V poslední části je pak prostor na úvahy politologů o širším kontextu evropské měny, do které přispěl i šéfredaktor CEVRO Revue Petr Sokol. To, co odlišuje druhé vydání od prvního, jsou příspěvky z konference pořádané k prvnímu vydání. Prostor pro uvedení čtyř důvodů proti euru tak dostala poradkyně prezidenta Stanislava Janáčková nebo člen Bankovní rady ČNB Mojmír Hampl.
   Kniha je zdařilým pokusem v přehršli povrchních informací o uvedení eura v české republice a paleta kvalitních autorů je nejlepší pozvánkou k přečtení této knihy.

Hlavním přínosem sborníku je intenzivní zaměření na celkový kontext evropské integrace, která vedla až ke vzniku jednotné evropské měny, a různé úhly pohledu na stejnou věc. Autoři se sice věnují již mnohokrát popsaným procesům, nicméně formou ne zcela obvyklou, jdoucí mimo rámec toho, co je označováno jako evropsko-unijní politická korektnost.
z recenze Hospodářských novin, 24. 8. 2007