CEVRO v médiích v květnu

19. Června 2008 - redakce
19 Čer

• Jak budeme volit v roce 2008?, Hospodářské noviny, 14. 5. 2008

• Škola ale na trh reagovat musí, Hospodářské noviny, 14. 5. 2008, Zbyněk Klíč
Právě a jedině trh s konkurencí, jako základním imperativem, bude nutit školy být maximálně novátorské, inovativní a přispěje k volnému poznání, tedy umožní školy otevřené, aby novými vynálezy a nápady uspěly v konkurenci ostatních škol (a nezáleží na tom, zda jde o technicky či humanitně zaměřenou fakultu).

• Rozhovor s ředitelem CEVRO Ladislavem Mrklasem, ČRo 1 – Radiožurnál, 15. 5. 2008

Martin Veselovský, moderátor: Pane řediteli Mrklasi, tak řekl bych, že v kuloárech se mluví o tom, že ta případná změna volebního systému, která by byla iniciovaná pravicovými stranami, tedy v tuto chvíli například občanskými demokraty, by mohla mít také za cíl ne snad vymazat, ale opravdu hodně umenšit sílu Komunistické strany Čech a Moravy. Je to zadání takto formulováno?

Ladislav Mrklas, ředitel institutu CEVRO: Tak zadání takto určitě formulováno není, ale z logiky věci plyne to, že komunistická strana stojí někde na pomezí mezi těmi velkými stranami a mezi těmi nejmenšími stranami, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně. A pravdou je, že ten volební systém, o kterém se teď mluví, tak by ji … nebo žádná z těch variant by komunistickou stranu rozhodně neposilovala, ale také by ji nějak zvlášť neoslabovala, protože ona je opravdu díky svým třinácti až patnácti procentům v podstatě imunní vůči podobným změnám. Tam bychom museli udělat nějakou opravdu daleko radikálnější změnu, aby se to dotklo i volebního zisku komunistů.