Rozhovor Radiožurnálu o reformě volebního systému s ředitelem CEVRO Ladislavem Mrklasem

19. května 2008
19 Kvě
www.rozhlas.cz
15.05.2008

Poslechněte nebo si přečtěte záznam rozhovoru o možnostech volební reformy, který proběhl 15. května na stanici ČRo Radiožurnál.

Z rozhovoru vybíráme tyto otázky a odpovědi:

Martin VESELOVSKÝ; moderátor:
Samozřejmě poté, co bylo uveřejněno, že pracujete a minimálně už máte několik návrhů na to, jak by se volební systém do Poslanecké sněmovny mohl měnit, tak už se objevují spekulace o tom, jestli by a komu by případně ta změna měla uškodit, či přilepšit. Měla by ta změna být apriori proti někomu namířená?

Ladislav MRKLAS; ředitel Institutu CEVRO:
Tak ona by uškodit neměla, neměla nikomu, maximálně by mohla ...

Martin VESELOVSKÝ; moderátor:
Tak to je takové velice, hezká věta.

Ladislav MRKLAS; ředitel Institutu CEVRO:
... uškodit nepřátelům demokracie, abych to řekl velmi jednoduše, jednoduše řečeno. Totiž ono, když si přečtete to vládní prohlášení, tak to, co se v něm, v něm nalézá, tak to jsou dva směry, kterými by se měly ty diskuse ubírat, a to je jednak větší proporcionalita, která by měla odstranit tu disproporci mezi dvěma malými stranami, která vznikla po těch minulých volbách a která vlastně vedla do značné míry k tomu, k tomu patu. Jenom připomenu, že vlastně mezi výsledkem Strany zelených a KDUČSL bylo jedno procento rozdílu, co se hlasů týče, ale sedm mandátů, což je tedy disproporcionalita opravdu obrovská. Takže, to je jeden směr. A druhý směr je potom posilování vítěze voleb a to si myslím, že to je velmi pozitivní záležitost, protože vítěz voleb by podle mého názoru a řekl bych podle názoru, názoru většiny politologů, a dokonce bych řekl, že v tomhle bychom se shodli i s většinou veřejnosti, měl mít právo na to sestavit takovou vládu, která bude vládnout, pokud možno, čtyři roky a která bude skutečně moct uskutečnit velkou část volebního programu té vítězné politické strany.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor:
Pane řediteli Mrklasi, tak řekl bych, že v kuloárech se mluví o tom, že ta případná změna volebního systému, která by byla iniciovaná pravicovými stranami, tedy v tuto chvíli například občanskými demokraty, by mohla mít také za cíl ne snad vymazat, ale opravdu hodně umenšit sílu Komunistické strany Čech a Moravy. Je to zadání takto formulováno?

Ladislav MRKLAS; ředitel Institutu CEVRO:
Tak zadání takto určitě formulováno není, ale z logiky věci plyne to, že komunistická strana stojí někde na pomezí mezi těmi velkými stranami a mezi těmi nejmenšími, nejmenšími stranami, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně. A pravdou je, že ten volební systém, o kterém se teď mluví, tak by ji ... nebo žádná z těch variant by komunistickou stranu rozhodně neposilovala, ale také by ji nějak zvlášť neoslabovala, protože ona se opravdu nachází díky svým třinácti až patnácti procentům, je v podstatě imunní vůči podobným změnám. Tam bychom museli udělat nějakou opravdu daleko radikálnější změnu, aby se to dotklo i volebního zisku komunistů.

Martin VESELOVSKÝ; moderátor:
No, na druhou stranu sice by asi oproti předchozímu stavu možná zůstali takříkajíc na svém, ale jaksi relativně, když by byli na tom lépe obě menší strany a možná i nějakou bonifikací ta vítězná velká strana, tak by ve výsledku možná komunisté tratili. Nebo se pletu?

Ladislav MRKLAS; ředitel Institutu CEVRO:
To by tratili z hlediska, z hlediska své faktické moci nebo z hlediska své faktické síly, ale tak to já považuji z hlediska politologa za velmi žádoucí věc.