Švejnar chce dát Česku think tank. Máme je už dávno, díví se Langer

18. dubna 2008
18 Dub
www.idnes.cz
18.04.2008

Jan Švejnar do senátního souboje nepůjde, založí prý raději think tank. Podobná instituce podle něho v Česku chybí. Ve skutečnosti jich tu však působí skoro desítka. Většinou jsou ale pravicově orientovány. "Je vidět, že u nás nežije," říká ministr Ivan Langer, zakladatel jednoho z nich.
   "Co nám schází, je něco, čemu se v anglosaském americkém světě říká think tank neboli instituce, která je nezávislá, nezisková, nadstranická," svěřil se před pár dny médiím neúspěšný prezidentský kandidát Jan Švejnar.
   Přesně takovou chce v Česku založit. Peníze by měl získávat od bohatých sponzorů. "Jsem ochoten promluvit s co největší skupinou lidí, kteří jsou jednak majetní a jednak mají rozhled... takoví jakože čeští Rockefelleři," vysvětlil Čechoameričan.
   "Je vidět, že u nás nežije. Vůbec netuší, co se v České republice děje. Rád ho seznámím s osmiletou prací CEVRO a našimi výsledky," řekl iDNES.cz ministr vnitra Ivan Langer, zakladatel think tanku CEVRO.
   Švejnar se brání, o existenci think tanků v Česku ví. "Existuje spousta think tanků a rozhodně nemíním snižovat jejich důležitost. Mám na mysli politicky nezávislý, dostatečně financovaný a moderní think tank," řekl iDNES.cz Jan Švejnar.
   Podle něho se tyto instituty mnohdy stávají myšlenkovou kuchyní jednotlivých politických stran. Ten jeho by se ale měl podobného úskalí vyvarovat. "V dnešní době narůstá potřeba think tanků, které jsou platformou daleko širší výměny názorů, napříč politickým spektrem. Takový think tank má větší schopnost spojovat a vytvářet vyšší politickou kulturu, prostor kultivované diskuse a kulturu dialogu," dodal Švejnar.

Na levici prázdno
Vedle zmíněného CEVRA ministra Langera patří mezi nejznámější think tanky Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP), blízké prezidentu Václavu Klausovi, či Liberální institut (LI) kolem ekonoma Miroslava Ševčíka. Ke konzervativním hodnotám se hlásí i Občanský institut (OI) či brněnské Centrum pro demokracii a kulturu (CDK). Za think tank se považuje i proevropsky orientované sdružení Evropské hodnoty.
   Na levici stojí poněkud osamoceně pouze Masarykova dělnická akademie (MDA), která navíc ještě think tankem v pravém slova smyslu není. Původně byla založena jako osvětová a vzdělávací instituce především pro členy a sympatizanty ČSSD.
   "Ale protože máme v poslední době větší ambice, procházíme nyní určitou reorganizací. Cílový stav je skutečně udělat z MDA plnohodnotný levicový think tank, jakým dosud nebyla," řekl iDNES.cz politolog Masarykovy dělnické akademie Lukáš Jelínek. Akademii proto nyní nově vede bývalý sociálnědemokratický ministr zemědělství Jan Mládek.
   Podle Jelínka v současné době v levicovém spektru žádná podobná organizace neexistuje. Totéž tvrdí i Petr Mach, ředitel Centra pro ekonomiku a politiku. "Švejnar má pravdu v tom, že u nás chybí think tank levicový. Chápu proto jeho slova tak, že chce vybudovat doleva orientovaný think tank, který by přitom nebyl navázán přímo na ČSSD, jako je tomu u Masarykovy dělnické akademie," řekl iDNES.cz Mach.

Může být think tank nezávislý?
Snaze Švejnara založit něco nového se podivuje. Svým způsobem se totiž za think tank dá považovat i institut CERGE, který zde Švejnar už v devadesátých letech založil. "CERGE nicméně existuje při univerzitě, což může být pro jeho pracovníky trošku svazující," nabízí Mach možné vysvětlení.
   David Lipka, ředitel pro výzkum Liberálního institutu, Švejnarův nápad vítá. "Budeme rádi, když nějaký podobný institut vznikne, protože popularizovat informace politologických věd je důležité, navíc to vytváří konkurenci, což je vždy přínosné," řekl iDNES.cz.
   Je ale možné, aby byl think tank nezávislým a nadstranickým, jak si ho Jan Švejnar představuje? "Think tanky jsou vždy, jak je ve světě známe, jasně ideově profilovány, i když zároveň nejsou napojeny na žádnou politickou stranu," vysvětlil Mach.
   Podle Lipky je nezávislost možná, záleží ale na tom, jak je definována. "Pokud se tím myslí to, že budou říkat, co si sami myslí, pak nezávislý být může," tvrdí Lipka. "Jiná otázka je, že spousta think tanků může sledovat konkrétní politické cíle nebo jsou předstupněm toho, jak se dostat do politiky. Nechci z toho obviňovat pana Švejnara, ale někdo to tak může chápat," dodal Lipka.