Vědomostní test - Výročí roků s osmičkou

11. dubna 2008 - redakce
11 Dub

1/ Ze které země nevzešly podněty revolučního roku 1848?
a)   Velká Británie
b)   Francie
c)   Itálie

2/ Jak se jmenoval orgán, který předložil petici s požadavky na zrovnoprávnění Čech?
a)   Karolínský výbor
b)   Svatováclavský výbor
c)   Svatováclavské shromáždění

3/ Jaké dva proudy vznikly v české politice po revolučním roce?
a)   liberálové a radikálové
b)   konzervativci a liberálové
c)   nacionalisté a federalisté

4/ Kdo patřil mezi zástupce liberálního politického tábora v druhé polovině 19. století?
a)   Josef Stanislav Skrejšovský
b)   Karel Havlíček Borovský
c)   Emanuel Arnold

5/ Jaká koncepce uspořádání střední Evropy je spjata se jménem Františka Palackého?
a)   panslavismus
b)   izolacionismus
c)   austroslavismus

6/ Čím reagovaly české země na svolání Frankfurtského sněmu?
a)   svoláním Slovanského sněmu
b)   barikádou místa konání
c)   dočasným vyhlášením nezávislosti

7/ Který den propukly revoluční bouře?
a)   12. června 1848
b)   12. července 1848
c)   12. května 1849

8/ Na který den připadlo vyhlášení nezávislého Československa?
a)   pondělí
b)   středa
c)   pátek

9/ Jak se jmenovala dohoda, která poprvé vyslovila požadavek samostatnosti Československa?
a)   Martinská deklarace
b)   Májová deklarace
c)   Tříkrálové deklarace

10/ Kde vznikla prozatímní československá vláda?
a)   v Madridu
b)   v Paříži
c)   v Londýně

11/ Které slezské město bylo v době vyhlašování nezávislosti rozděleno?
a)   Hlučín
b)   Bohumín
c)   Těšín

12/ Ve kterém roce byla vyhlášena první československá ústava?
a)   1919
b)   1920
c)   1921

13/ Která země se nepodílela na podepsání Mnichovské dohody?
a)   Francie
b)   Itálie
c)   Rusko

14/ Co bylo impulsem pro zahájení komunistického převratu?
a)   spor o personální změny ve Sboru národní bezpečnosti
b)   volba radikálnějšího křídla v KSČ v prosinci 1947
c)   návštěva Stalina v lednu 1948

15/ Která strana nepodala v únoru 1948 demisi?
a)   lidová
b)   národně socialistická
c)   sociálně demokratická

16/ Kde se uskutečnila demonstrace 25. února 1948, na níž byl převrat završen?
a)   Staroměstském náměstí
b)   Václavské náměstí
c)   Letenská pláň

17/ Se kterým jménem jsou mj. spjaty změny roku 1968?
a)   Antonín Novotný
b)   Alexander Dubček
c)   Lubomír Strouhal

18/ Ve které straně působil reformní ekonom Ota Šik?
a)   KSČ
b)   Československá sociální demokracie
c)   nestraník

19/ Jak se jmenoval důležitý dokument roku 1968?
a)   Prohlášení o svobodě
b)   Dva tisíce slov
c)   Manifest československých spisovatelů

20/ Kde se konal mimořádný sjezd KSČ u příležitosti událostí srpna 1968?
a)   ve Vysočanech
b)   v Libni
c)   v Karlíně


Správné odpovědi:
1/a, 2/b, 3/a, 4/b, 5/c, 6/a, 7/a, 8/a, 9/c, 10/b, 11/c, 12/b, 13/c, 14/a, 15/c, 16/b, 17/b, 18/a, 19/b, 20/a

Hodnocení:
0–7/ Historie je důležitým zdrojem současnosti, měli byste do ní zabrousit.
8–14/ Základní údaje o osmičkových letech jsou Vám známy.
15–20/ Přesně víte, co se dělo před kulatým počtem let v českých zemích.