O vztahu politiky a ekonomiky

11. dubna 2008 - Jiří Kozák
11 Dub

Víte, co mají společného Magna Charta Libertatum, Lafferova křivka, Bostonské pití čaje a pohádka Astrid Lindgrenové Pomperipossa v Zemi peněz? Studenti některých středních škol už to vědí. Přesně tímto dotazem totiž začíná přednáška Ladislava Mrklase Politika a / versus, kterou připravil pro školy zapojené v programu Junior Achievement (www.jacr.cz).
   CEVRO Institut a Junior Achievement spojuje to, že obě instituce se věnují vzdělávání a obě kladou velký důraz na praktické vzdělávání. To je mnohem přínosnější než suchá teorie. A tak vznikla v minulém roce spolupráce, na jejímž základě se konala parlamentní simulace pro nejlepší studenty Junior Achievement (CR informovala v čísle 10/2007).
   Dalším krokem ve spolupráci je již zmíněná přednáška o vlivu politiky na ekonomiku. Studentům středních škol přibližuje tvorbu zákona, vlivy které působí na kvalitu demokracie, a tím i na svobodu podnikání.
   Během března měli možnost vyslechnout přednášku studenti na gymnáziu ve Stříbře na Plzeňsku a během třídenního výjezdu na Moravu také studenti ve Vsetíně, Olomouci a Ostravě. K přednášce samozřejmě patří i spousta konkrétních příkladů (mimochodem, věděli jste, že zákon o dani z příjmů je v ČR novelizován zhruba šestkrát do roka?!) a hlavně diskuse.
   Třetí den našeho výjezdu na Moravu se konala v Krnově parlamentní simulace pro studenty středních škol z Krnovska a Bruntálska. Tu uspořádal CEVRO Institut se studentskou společností OnlyGirls, která v rámci Junior Achievementu vznikla při Střední škole automobilizace a podnikání Krnov.
   Při parlamentní simulaci se studenti seznamují s tvorbou zákona v praxi. Na jeden den se z nich stanou poslanci, kteří mají vyřešit problém školného na vysokých školách. Zákon je pro účel simulace částečně upraven, ale základ vychází z předlohy, která opravdu prošla jednáním v Poslanecké sněmovně.
   Kromě toho, že studenti poznají proces tvorby zákona, má simulace ještě další dva důležité úkoly. Za prvé, každý účastník musí během dne stanout před mikrofonem a obhájit názor svůj, nebo svého týmu. Pro mnohé je to první řeč na veřejnosti a jedinečná příležitost vyzkoušet si tuto formu komunikace.
   A za druhé, účastníci simulace se musí v krátkém čase vypořádat s tím, že pracují v neznámém kolektivu. Posiluje se tak jejich schopnost kolektivní práce, další z významných dovedností, které škola obvykle nevyučuje, ale praxe vyžaduje.
   Odbornou stránku simulace měl na starosti tým CEVRO Institutu pod odborným vedením politologa Ladislava Mrklase. Organizační zajištění akce na místě obstarala studentská společnost OnlyGirls, která svou úlohu zvládla skvěle.
   Přednášky pro studenty o vlivu politiky na ekonomiku budou následovat i nadále ve školách po celé České republice. I parlamentní simulace bude mít další pokračování, pravděpodobně druhým ročníkem přímo v Poslanecké sněmovně, a to pro vyhodnocené studenty Junior Achievementu.

 Ladislav Mrklas na přednášce ve Vsetíně
Ladislav Mrklas na přednášce ve Vsetíně