Železnou oponu nesmí nahradit opona zelená

11. dubna 2008 - Jan Zahradník
11 Dub

Jižní Čechy přímo oplývají úchvatnými přírodními scenériemi, do kterých se opakovaně vydávají jak Jihočeši, tak i návštěvníci našeho kraje, aby zde prožili čas rekreace, anebo odpočinku. Jsou však i místa, do nichž je vstup zakázán. Například první zóny Šumavského národního parku s nejvyšší ochranou přírody zůstávají pro návštěvníky zcela uzavřeny. Jejich nepřístupnost, která naplňuje smutkem mnohé milovníky zelené Šumavy, se na sklonku minulého roku stala téměř mezinárodním problémem.
   Naše republika vstoupila 21. prosince 2007 do schengenského prostoru a česká hranice s Bavorskem a Rakouskem, v letech komunismu svíraná železnou oponou, si konečně mohla volně vydechnout. Jsem rád, že jsem se toho dožil. Ale pozor, vyvstal i problém! Tam, kde státní hranice kopíruje hranici první zóny Národního parku Šumava nebo hranici takzvaného klidového území, narazí poutník, směřující z Bavorska do Čech po značené cestě, na tabuli s nápisem Vstup zakázán! Jeho cesta končí a musí se vrátit. Kde je proboha schengenský protokol? Že je to stav neudržitelný, potvrdil i premiér Topolánek při své loňské návštěvě Klatov.
   Řešení problému se ujala i Rada Národního parku Šumava v čele s jejím předsedou Janem Stráským a podařil se jí husarský kousek. Obratem zakreslila do mapy 24 míst, kudy přes zelenou oponu vedou historické cesty, z nichž některé by po dohodě se správou parku a po vyznačení Klubem českých turistů mohly sloužit ukázněným turistům pro průchod do těch nejkrásnějších partií Šumavy. K tomuto přehledu se přihlásily obce na obou stranách hranice, což jejich představitelé stvrdili podpisem společné dohody. Měl jsem tu čest předat text návrhu spolu s mapou možných přechodových míst premiérům České republiky Mirkovi Topolánkovi a Bavorska Güntherovi Becksteinovi. Stalo se tak ve Strážném při oslavě vstupu České republiky do schengenského prostoru.
   Aktuální vývoj jednání se Správou Národního parku Šumava nás opravňuje k naději, že takřka mezinárodní problém se podaří zažehnat. Ze 14 navržených přechodů na jihočeské části hranice již správa parku připustila 10 a o dalších na hranici Plzeňského kraje jedná. Vše tedy nyní nasvědčuje tomu, že společný požadavek obcí a krajů bude vyslyšen, a že aspoň některé značené turistické cesty umožní volný průchod přes hranici i v těchto nejpřísněji chráněných územích.