Jakou chceme policii

11. dubna 2008 - Ivan Langer
11 Dub

Mnozí z nás jsme určitě zažili banální situaci, kdy jsme hodiny čekali na to, než k naší dopravní nehodě, u které byl na autě jen pomačkaný plech, dorazí policista, v horším případě unavený a nerudný.
   Pak následuje dlouhá anabáze vyřizování, vyplňování a podepisování. Bez toho, že bychom měli pocit, že se o nás někdo stará a pomáhá nám. Vyhovuje nám to tak? Máme na to dost času? Myslím, že ne.
   Přesně tyto situace, ale i mnohé další jsme brali v potaz při přípravě reformy naší policie. Ptali jsme se – jsou policisté skutečně tam, kde být mají? Máme policistů hodně, nebo málo? Vykonávají opravdu práci, která policii přísluší? Mají skutečně kvalitní pracovní zázemí, techniku a technologii? Vyhovuje veřejnosti jejich styl práce? Vyhovuje struktura policie a její řízení skutečně požadavkům na moderní policejní sbor?
   V drtivé většině jsme zjistili, že nikoliv. Máme druhý nejpočetnější policejní sbor v Evropě – přesto si lidé stěžují, že policie není vidět. Máme dobře placené a kvalifikované policisty – v průměru vydělávají kolem 31 tisíc korun – a mnozí suplují pošťáky, pořadatele nebo administrativu pojišťoven.
   Máme desetitisíce policistů pracujících přibližně v tisíci policejních služeben, do kterých se v drtivé většině neinvestovalo desítky let, podle toho také vypadají. Máme tisíce služebních aut, ve velkém množství zastaralých. Máme policii, která mnohdy není vnímána jako partner, ale jako dozorce. Na každých osm řadových policistů nyní připadá jeden velitel. Různé skupiny v rámci policie spolu mnohdy nespolupracují, jak by měly.
   Máme kolos s velkým rozpočtem, ale bez fungujících racionálních ekonomických mechanismů. A přitom máme v policii drtivou většinu profesionálů a lidí skutečně na svém místě.
   Jakou policii tedy chceme? Proč reformu vlastně děláme?
   Chceme policii, která bude tam, kde ji potřebujeme. Chceme dobře placený profesionální sbor, policistky a policisty v odpovídajícím pracovním prostředí s odpovídající technikou. Chceme, aby policie byla racionální, funkční a procesně i ekonomicky dobře provázanou strukturou. Chceme vzdělané lidi, jejichž primárním posláním není represe, ale pomoc a ochrana nás všech. To je cílem reformy policie.
   Reforma v sobě obsahuje všechny změny nutné pro to, abychom toho mohli dosáhnout. Změníme organizaci policie, která odpovídá uspořádání z roku 1960. Budeme mít méně velitelů a více policistů v přímém výkonu služby. Krajské správy budou ekonomicky samostatné, tím budou pružnější.
   Inspekci policie bude kontrolovat Sněmovna, ne ministerstvo vnitra. Odbouráme papírování. Investujeme do technologií, techniky a policejních služeben.
   Víme, jaká by policie měla být a co k tomu potřebuje. Proto jsme připravili nejrozsáhlejší návrh na změnu policie za posledních 18 let. Na tom, že je změna nutně potřeba, se myslím shodneme všichni. A na tom, že změna chce čas, jistě také.