Proč je ještě důležité, aby byl zvolen Václav Klaus

07. února 2008
07 Únor
blog.aktualne.centrum.cz
07.02.2008

Nikdy jsem o sobě netvrdil, že jsem nezávislý. Byl bych rád, kdyby totéž o sobě netvrdili ani moji názoroví oponenti. Něco jako nezávislý člověk neexistuje. Pokud někdo komentuje politické dění, platí to dvojnásob.

A proto si dnes dovolím připojit ještě jeden podle mého názoru velmi zásadní, byť přiznávám, že navýsost politický, argument. Tvrdím, že zvolení Václava Klause je bytostným národním zájmem naší země.

Ta má nyní před sebou dvě zásadní rozhodnutí, která na dlouhou dobu ovlivní její mezinárodní bezpečnost a ekonomickou konkurenceschopnost, neboli prosperitu. Tedy dva předpoklady pro dobrý život každého člověka žijícího v naší zemi, bez ohledu na věk, pohlaví, výši příjmu, majetek, bydliště či třeba náboženské vyznání.

První je rozhodnutí o zapojení naší země do protiraketové obrany, která je věcí nejen USA či ČR, nýbrž celého západního světa, o čemž svědčí i to, že je prakticky jisté, že se stane součástí systému NATO. Naše země má šanci být po desítkách let bezpečnostních nejistot (nebo dokonce vazalství) konečně aspoň relativně zajištěná proti bezpečnostním rizikům všeho druhu. Je součástí EU, NATO, má vyvážené vztahy se sousedy i jinými velkými hráči v regionu. Chybí jen jistá exkluzitivita ve vztazích s tím, kdo dnes skutečně rozdává karty na celosvětové scéně. A bude je rozdávat i v dalších desetiletích. Tedy Spojenými státy.

Druhé rozhodnutí je odstartování penzijní reformy. Bez ní je naše budoucí prosperita zcela vyloučená. Bez penzijní reformy se buď budeme nadále zadlužovat nebo jednoduše pošleme k vodě celé generace, jež zůstanou ve stáří bez příjmu. Bez této reformy se už za pár let dostaneme do situace, kdy se proti sobě logicky postaví různé věkové a společenské skupiny. Odkládat řešení je tedy nejen nezodpovědné, ale ve svém důsledku doslova zničující.

Obě tato rozhodnutí jsou bytostně spojená s existencí současné vlády. Nebude-li tato vláda, nebude radar a nebude ani penzijní reforma. Budoucnost této vlády a její schopnost něco účinně prosadit je zase bytostně závislá na tom, kdo usedne do prezidentského křesla. Bude-li to Jan Švejnar se svými neustále se měnícími názory a svými podporovateli, včetně komunistů, nebude tato vláda. A tedy nebude ani radar ani reforma. Stane-li prezidentem Václav Klaus, není ještě vyhráno, nicméně k radaru a důchodové reformě budeme mít o poznání blíže.

Moc prosím všechny, kterým opravdu záleží na budoucnosti naší země, na její bezpečnosti a prosperitě, aby se zamysleli nad těmito jednoduchými rovnicemi:
1) Švejnar = konec radaru a konec penzijní reformy
2) Klaus = cesta k radaru a penzijní reformě je otevřená
3) Není radar a není penzijní reforma = naše země ztrácí svou budoucnost