Vědomostní test: Historie a současnost USA

30. ledna 2008 - redakce
30 Led

1/ Ve kterém roce vznikla Deklarace nezávislosti?
a)             1776
b)             1789
c)             1848

2/ Ve kterém městě se uskutečnily tzv. čajové dýchánky, které vyjadřovaly nespokojenost amerických kolonií s britskou nadvládou?
a)             Boston
b)             Chicago
c)             Tennesee

3/ Ze které země pochází socha svobody?
a)             Španělsko
b)              Itálie
c)             Francie

4/ Co v americké historii hnutí prosazovalo tzv. abolicionistů?
a)             konec restrikce alkoholu
b)             zrušení otroctví
c)             zrušení diskriminace černochů

5/ Jak se jmenuje oficiální kancelář prezidenta USA?
a)             Oválný dům
b)             Oválná pracovna
c)             Pracovna svobody

6/ Kdo první reprezentoval Republikánskou stranu v úřadu prezidenta?
a)             John Adams
b)             Woodrow Wilson
c)             Abraham Lincoln

7/ Jak se nazývá zpráva, kterou prezident republiky pravidelně v lednu přednáší Kongresu?
a)             Zpráva o stavu Spojených států
b)             Zpráva o stavu Unie
c)             Americký rok

8/ Která komora Kongresu iniciuje proces tzv. impeachmentu?
a)             Sněmovna reprezentantů
b)             Senát
c)             obě komory na společném zasedání

9/ Jaké náboženství převládá ve Spojených státech?
a)             protestantské
b)             římsko-katolické
c)             židovské

10/ Jaké zvíře má ve znaku Republikánská strana?a)             osla
b)             jestřába
c)             slona

11/ Jak se nazývá sídlo amerického Kongresu?
a)             Bílý dům
b)             Pentagon
c)             Kapitol

 
12/ Jakou oblastí se primárně zabývá FBI?
a)             bojem proti terorismu
b)             zahraniční zpravodajskou činností
c)             bojem proti domácí kriminalitě

13/ Kolik senátorů má každý stát Unie?
a)             2
b)             4
c)             6

14/ Jakým způsobem jsou jmenováni soudci Nejvyššího soudu?
a)           1/3 prezidentem, 1/3 Sněmovnou reprezentantů a 1/3 Senátem
b)           výhradně prezidentem bez kontrasignace
c)            prezidentem navržené kandidáty schvaluje Senát

15/ Se kterým prezidentem je spojen termín New Deal?
a)             Theodore Roosevelt
b)             Franklin D. Roosevelt
c)             Bill Clinton

 

16/ Co představuje počet pruhů na americké vlajce?
a)             počet původních kolonií
b)             počet účastníků Druhého kontinentálního kongresu
c)             počet amerických kolonií

17/ Co se stane v případě, že prezident není schopen vykonávat svoji funkci?
a)             konají se nové volby
b)             nahradí jej viceprezident do konce jeho mandátu
c)             pravomoci si dělí Sněmovna reprezentantů a Senát

18/ Jak se původně jmenoval New York?
a)             New Paris
b)             New Amsterdam
c)             New America

19/ Který stát má v prezidentské volbě nejvíce volitelů?
a)             Texas
b)             Florida
c)             Kalifornie

20/ Jak se jmenoval senátor, který ve 40. letech upozorňoval na přítomnost komunistů ve státních složkách?
a)             Joseph McCarthy
b)             Robert M. La Follette, Jr.
c)              Edward Murrow


Správné odpovědi:
1/
a, 2/a, 3/c, 4/b, 5/b, 6/c, 7/b, 8/a, 9/a, 10/c, 11/c, 12/c, 13/a, 14/c, 15/b, 16/a, 17/b, 18/b, 19/c, 20/a


Hodnocení:
0–7/ Za necelý rok se konají v USA prezidentské volby, měli byste zlepšit své znalosti o největší demokracii světa.
8–14/ Americká politika Vám není cizí, ale k dokonalosti ještě něco chybí.
15–20/ Pasovali jste se do role znalců americké historie!