Katyň – Stalinský masakr a triumf pravdy / Allen Paul

30. ledna 2008 - Kamila Hubáčková
30 Led

KatyňKatyňský masakr je označením pro masovou vraždu polských, vojenských  i civilních zajatců vězněných v táborech pro válečné zajatce. Povražděno bylo okolo 25 000 mužů – zejména příslušníků armády. Pro Poláky se jedná o jednu z nejdůležitějších událostí jejich pohnuté historie, která má dosahy i do dnešních dní a vede k dlouhotrvající nechuti spolupracovat s hlavním sovětským nástupcem – Ruskem.
   Kniha Katyň – Stalinský masakr a triumf pravdy je knižní debut Allena Paula, amerického politologa, publicisty a poradce řady komisí Kongresu Spojených států amerických. Jeho kniha o katyňské tragédii se setkala s pochvalnými ohlasy v americkém i polskojazyčném tisku. Přináší pohnuté svědectví o nebývalé schopnosti lidí přestát ty nejnesnesitelnější formy tyranie. Je nejen dokonalou analýzou ničivého masakru v Katyni, ale současně i něčeho mnohem důležitějšího – je to hluboce působivé svědectví o duchovní síle obětí tohoto zločinu a o definitivním triumfu pravdy. Allen Paul se neskrývá se sympatiemi k polskému národu a chápáním jeho mentality. Ve snaze odhalit pravdu je neúmorný a důsledný... Katyň je pro něj symbolem celého tragického osudu Poláků za druhé světové války a především pak vražedné Stalinovy politiky.
   Během četných cest do Polska po roce 1989 se Allen Paul stal svědkem politické, ekonomické i sociální transformace země. K Polsku i Polákům pociťuje hlubokou úctu a upřímnou náklonnost. V knize Katyň se vrací k jedné z nejtemnějších událostí polských dějin.
   Svou profesionální kariéru začal autor jako reportér pro Associated Press a později sepisoval projevy pro vysoké vládní úředníky, včetně členů vlády a jednoho prezidentského ­kan­di­dáta.

„To, že se sovětské vedení přiznalo k vině za katyňský masakr, bylo rovněž hořkým polským triumfem. Znamenalo to, že sovětská moc začala nakonec uznávat hodnoty, které Poláci uznávali celá staletí a jichž se nikdy nezřekli – především respekt k důstojnosti každého člověka. Byla to také možná známka zániku prastaré rivality a první krok otevírající cestu k nové epoše míru a harmonie. Takovou prosperitu si Poláci skutečně zasloužili.“
Z předmluvy autora