Konference k prevenci kriminality

30. ledna 2008 - Jana Bočáňová
30 Led

V pondělí dne 10. prosince 2007 se konala na půdě vysoké školy CEVRO Institut konference na téma „Nová strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 – zapojení obcí a regionů“.
   Na konferenci vystoupili odborníci Ministerstva vnitra na prevenci ­kri­minality, předseda Svazu měst a obcí České republiky Oldřich Vlasák a v druhé části i zástupci dvou měst, aby prezentovali své zkušenosti s bojem proti kriminalitě. Konferenci zahájil odborný garant oboru Veřejná správa na vysoké škole CEVRO Institut   prof. Dušan Hendrych.
   Hlavními pořadateli byly vysoká škola CEVRO Institut a Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.
   Cílem konference byla kromě představení nové strategie MV i široká diskuse nad konkrétními zkušenostmi a poznatky zástupců měst a obcí. Hlavní referát přednesl JUDr. Radek Jiránek, zástupce odboru prevence kriminality MV, který představil novou strategii. „Z ýž80 milionů korun určených pro rok 2008 si stát ponechá na podporu preventivních aktivit 8 milionů (10 %), 40 milionů (50 %) rozdělí krajům a 32 milionů (40 %) poskytne městům nad 25 tisíc obyvatel. V průběhu trvání strategie se volné prostředky budou moci přesouvat mezi republikovou, krajskou a městskou úrovní. Rok 2008 je tzv. přechodným obdobím, ve kterém finanční prostředky na dotace budou uloženy v kapitole Ministerstva vnitra a o jejich přidělení v roce 2009 bude rozhodovat Republikový výbor prevence kriminality,“ uvedl Jiránek.
   Následovalo vystoupení dalšího zástupce MV, JUDr. Tomáše Koníčka, který se věnuje jednomu z projektů prevence kriminality v obcích – kamerovým systémům. „Plní nezastupitelnou preventivní funkci, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách. Zároveň jsou důležité pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních složek, hasičů, zdravotníků a dalších účastníků při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů,“ vysvětlil Tomáš Koníček.
   Konkrétní poznatky z prevence kriminality ve městě Olomouc přednesl tajemník nadace Bezpečná Olomouc Radim Schubert. Integrovaný bezpečnostní systém města Zlína byl předmětem posledního referátu v podání ředitele tamní městské policie Ing. Milana Kladníčka.

 JUDr. Radek Jiránek, zástupce odboru prevence kriminality MV
JUDr. Radek Jiránek, zástupce odboru prevence kriminality MV