Osmý ročník týdenního semináře „Hamburk“

30. ledna 2008 - Jan Jandl
30 Led

Ve dnech 10. 12.–14. 12. 2007 se konal v pořadí již osmý ročník týdenního semináře, který pořádá CEVRO ve spolupráci s česko-německým politologem, prof. Petrem Robejškem, který bývá pravidelně zaměřen na přednášky o aktuálních politických, ekonomických a společenských problémech současného světa. Letos se tento seminář poprvé nekonal v tradičním místě – Hamburku, ale uskutečnil se v severoněmeckém přístavním městě Kielu, který je hlavním městem spolkové země Schles­wig­-Hol­stein, ležící na samotných hranicích s Dánskem. Seminář se uskutečnil na půdě Akademie Hermanna Ehlerse (HAE), vzdělávací instituce, jež nese jméno prvního předsedy poválečného západoněmeckého Spolkového sněmu za CDU.
   První přednášky, které vedl sám organizátor a hostitel týdenního semináře v Kielu Petr Robejšek, byly zaměřeny na témata: „Evropská a česká zahraniční a hospodářská politika“„Evropská bezpečnostní politika a její důsledky pro Českou republiku“. Podle jeho názoru by Česká republika měla aktivněji prosazovat své zájmy v rámci Evropské unie a ne jen poslušně poklonkovat všem direktivám, přicházejícím z Bruselu. Podpořil také úsilí současné české vlády o vybudování amerického radaru na území ČR, neboť tím náš stát získá jednu z nejlepších pojistek bezpečnosti, nezávislosti a demokracie, které v dnešním proměnlivém světě existují.

Německá ekonomika, politika a žurnalistika
O „Německé zkušenosti s předsednictvím EU a G8“ a světové ekonomice ve vztahu k EU“ hovořil Wolfgang Menck z Univerzity v Hamburku. Uvedl, že vysoká nezaměstnanost v Německu je způsobena zvýšeným najímáním zahraničních dělníků – zejména ve stavebnictví. Přitom současná spolková vláda velké koalice nemá přílišnou odvahu k zásadním a potřebným reformám sociálního systému.
   Přednáška v podání prof. Utze Schlieskeho, ředitele Lorenz von Stein Institut v Kielu, se týkala zajímavého tématu: „Německá komunální politika ve spolkové zemi Schles­wig­-Hol­stein a modernizace tamní komunální správy“. Spolková země Schles­wig­-Hol­stein má pouze 2 miliony obyvatel, ale extrémní počet 1 125 obcí. V současnosti probíhá reforma místní správy, spočívající ve slučování velkého počtu roztříštěných obcí do větších celků. Místní správa v Německu je řízená z úrovně spolkových zemí, kdy nejen obecní zastupitelstva, ale i starostové jsou volení v přímých volbách.
   Neméně zajímavá přednáška politologa Franka Leptiena z Univerzity v Hamburku se týkala „Dosavadní bilance již dva roky vládnoucí velké koalice na německé centrální úrovni: CDU/CSU + SPD, pod vedením ­kan­cléř­ky Angely Merkel“. Velká koalice byla po patových volbách na podzim 2005 jediným funkčním řešením vládní konstelace, neboť žádná ze dvou velkých stran nezískala se svým menším přirozeným partnerem parlamentní většinu. Navzdory velkým předsevzetím však velká koalice ani v poločase své vlády nenašla odvahu k zásadním a nezbytným reformám, navíc současná spolková kancléřka je v Německu médii i veřejností obecně vnímána jako nevýrazná politička, postrádající charisma svých kancléřských předchůdců.
   Živý ohlas mezi účastníky semináře a následnou diskusi vzbudila přednáška nazvaná „Západ a Rusko: na prahu nové studené války?“, kterou vedla politoložka a odbornice na mezinárodní vztahy Riccarda Steinbach z Univerzity v Hamburku. V její přednášce posluchače zaujal zvláště termín „řízená demokracie v  současném Rusku“, což se týká politického systému Ruska za éry prezidenta Vladimíra Putina. Ač západní demokratické státy mají na demokratický politický systém svá přísná měřítka, současné Rusko je v jiné pozici. Lidé v Rusku nikdy nezažili skutečný pluralitní systém více rovnoprávných politických stran, soutěžících o moc ve svobodných volbách. Současná Putinova éra se jim proto zdá jako nejstabilnější a nejsvobodnější období v jejich novodobých dějinách, a to jak v porovnání s érou komunistického SSSR, tak s obdobím Gorbačovovy perestrojky i chaotickou vládou Borise Jelcina. Z pohledu Německa je současné Rusko důležitým evropským i světovým hráčem v politické i hospodářské oblasti, s nímž je nutno i do budoucna počítat.
   Přednášková část semináře byla zakončena vystoupením místního politického redaktora z Kieler Nachrichten pana Olafa Albrechta, která se týkala „Práce politického komentátora v současné německé společnosti“.

Návštěva námořní základny
Jedno odpoledne účastníci semináře navštívili také vojenskou námořní základnu v Kielu, a pod zkušeným vedením mladého sympatického kapitána na minolovce Homburg, Nicka Golona, dokonce na cca 90 minut vypluli na širé moře. Tento nevšední zážitek byl navíc umocněn skutečností, že zmíněný kapitán s námi konverzoval docela slušnou češtinou, neboť jeho předkové pocházeli z Čech, konkrétně z Kašperských Hor.
   Večerní návštěvy předvánočního Kielu i Hamburku doplnily jako pověstná třešnička na dortu přednáškový program účastníků semináře a daly nahlédnout do předvánoční atmosféry těchto německých měst.

Společné foto účastníků semináře 
Společné foto účastníků semináře