Zodpovězeno více než 600 dotazů

30. ledna 2008 - Herbert Heissler
30 Led

Již půl roku pomáhá podnikatelům informační centrum na náměstí 14. října v Praze 5, které je společným dílem radnice Prahy 5, Obvodní hospodářské komory Praha 5 a občanského sdružení Hospodáři Praha.
   Podnikatel, který do Podnikatelského centra zavítá, v něm najde informace o všem, co je nutné k založení živnosti či firmy, včetně potřebných formulářů, dále informace o podmínkách k podnikání v jakémkoli oboru, přehled právních norem a vyhlášek, informace o možnostech čerpání národních i evropských grantů a mnohé další užitečné informace. Najde tady i bezplatné základní poradenství a další služby.
   Ze statistiky více než 600 dotazů, které centrum zpracovalo, vyplývá, že nejvíce dotazů, a to přes 20 %, je z oblasti právní pomoci. Dále následují dotazy z oblasti daňového poradenství, dotazy týkající se založení živnosti či firmy. Lze konstatovat, že právní prostředí pro podnikatele a živnostníky je velmi komplikované a nepřehledné. Z výzkumu veřejného mínění, který provedla nezávislá společnost, vyplývá, že 85 % dotazovaných je přesvědčeno o správnosti zřízení Podnikatelského centra. Na webu městské části Praha 5 byla zveřejněna anketa s otázkou: „Domníváte se, že Podnikatelské centrum je vhodným prostředkem pro podporu podnikání?“ Do konce listopadu se v této anketě vyjádřilo více než 4,5 tisíce respondentů, více než 63 % vyjádřilo s činností centra souhlas.
   Cílem podnikatelského centra je zvýšení informovanosti českých podnikatelů o podmínkách a možnostech podnikání a pomoc začínajícím podnikatelům. Na území MČ Praha 5 je evidováno 27 536 podnikatelů (fyzických i právnických osob), z toho je 1260 cizinců (pouze fyzické osoby). Celkem je evidováno 67 323 živností. Přitom hlavní město Praha bylo jediným krajem, který měl v roce 2006 úbytek podnikatelů. Provozovatelé centra věří, že se jim podaří přispět k zastavení tohoto trendu.

Informační centrum sídlí na Praze 5.
Informační centrum sídlí na Praze 5.