Slovinské předsednictví

30. ledna 2008 - Jaroslav Zvěřina
30 Led

Instituce „rotujících předsednictví“, které se v Evropské unii střídají dvakrát do roka, není ani příliš efektivní, ani příliš praktická. Půlroční úsek je příliš krátký na uskutečnění nějakých zásadních změn. Přesto patří k zavedené evropské unijní etiketě, před každým předsednictvím sestavovat více či méně rozsáhlý seznam prioritních témat. Slovinské předsednictví seznam svých priorit zahajuje „Lisabonskou smlouvou“, která zahájí v tomto roce proces ratifikací. Zmíněna je nově resuscitovaná „Lisabonská strategie“. Jde o neúspěšný projekt z roku 2000, který měl z Evropské unie učinit nejvíce prosperující oblast na světě. Nový text se liší od původního menší mírou optimismu a absencí konkrétních údajů. Jde o soupis dobrých úmyslů, které mají „rozhýbat“ v EU podnikání, výzkum a inovační aktivitu. Dalším bodem je energetická politika a její vztah ke klimatickým změnám. Z oblasti vztahů k sousedním zemím je zvýrazněna zejména problematika Západního Balkánu. Je otázka, jestli důvěrná vazba na Balkán bude pro Slovince v této oblasti výhodou, nebo spíše komplikací. Rok 2008 je také „Evropským rokem mezikulturního dialogu“. Více na webu: www.eu2008.si
   Předsednictví Rady neznamená samozřejmě v pravém smyslu slova předsednictví všech unijních institucí. Má ovšem velký vliv, protože v mezivládní instituci jsou to konec konců vlády, které se v Radě musí dohodnout na definitivní podobě všech zásadních rozhodnutí. Vždy velmi záleží na tom, k jaké „váhové kategorii“ patří předsednická země. Českou republiku čeká předsednictví v prvním pololetí roku 2009. Budeme přebírat agendu od předsednictví francouzského, tedy od země, která nepochybně patří k těm těžkým váhovým kategoriím. Je proto prozíravé, že česká vláda již dnes navazuje úzké kontakty s Francií, a také se Švédskem, které po nás předsednictví přebere.
  Součástí předsednické agendy jsou samozřejmě také věci obtížně předvídatelné. Česká republika se předsednictví ujme na počátku příštího roku. Co bude v té době „hýbat“ Unií, přesně nevíme. Budou to problémy s ratifikací kompromisního lisabonského dokumentu, další komplikace se statutem Kosova, konflikty na Středním východě, nebo nějaké ekonomické turbulence? Nechme se také trochu překvapit. Ne všechno je možné detailně programovat…