Bezpečnější dopravy dosáhneme i jinak než šikanováním řidičů

30. ledna 2008 - Jiří Žák
30 Led

Jednou z priorit mojí senátorské práce v letošním roce bude příprava změny zákona o provozu na pozemních komunikacích. Od podzimu loňského roku pracuji v expertní skupině pro návrh novely tohoto zákona. Skupinu zřídil ministr vnitra a fungovat bude do poloviny letošního roku.
   Že na zákonu je co měnit, dokládá již 480 psaných pozměňovacích návrhů! Změny potřebuje samotný zákon, nevhodně nastavená pravidla silničního provozu i tolik kritizovaný a neosvědčený bodový systém.
   Jeden z mých návrhů spočívá v oddělení pravidel silničního provozu od zákona a jejich zakotvení ve vyhlášce tak, aby tato pravidla i legislativa byla celkově přehlednější a jednodušší. Zároveň by se pak, v případě dalších pozměňovacích návrhů, nemusel měnit celý zákon, ale pouze vyhláška.
   Výrazně by měl být přepracován rovněž takzvaný bodový systém, aby již nebyl pouhým šikanováním řidičů, ale účinným a spravedlivým nástrojem k celkovému zlepšení situace na našich silnicích. Aby postihoval především zásadní pochybení v silničním provozu, tedy taková, která mají zcela jasný vliv na nehodovost. Může to být výrazné překročení maximální povolené rychlosti (nikoliv o tři nebo čtyři kilometry v hodině), alkohol za volantem a podobně.
   Mimo to chci podat návrh na zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích, a to na 160 km/h. Současný rychlostní limit již zdaleka neodpovídá realitě a více než bezpečnosti prospívá komplikacím na našich dálnicích.